Grensland is Circulair

Totaalaanpak om bedrijventerrein circulair te maken

Momenteel bevatten restafvalcontainers van bedrijven gemiddeld nog zo’n 50% recycleerbaar materiaal. Dat moet beter, zowel voor de wet als met het oog op een duurzamere toekomst. 

Met dit project wil Platform Grensland Menen-Wervik een ambitieuze totaalaanpak uittesten voor een beter materiaal-en afvalbeheer op het industriepark Grensland Menen- Wervik. 

Eerst inventariseerden we alle grondstoffen en reststromen en gingen we in overleg met de afvalintercommunale, private inzamelaars, verwerkers en upcyclingbedrijven. Dan bepaalden we welke stromen we konden ophalen, hoe ze op te halen en welke herbestemming ze konden krijgen. 

Tegelijk hebben we ingezet op het sensibiliseren van de bedrijven voor hun wettelijke verplichtingen, de voordelen van een beter afvalbeheer en de vele opportuniteiten van een meer circulaire economie. Daaraan koppelden we een hele reeks acties, zoals de inzameling van paletten die na herstelling tweedehands werden aangeboden, zwerfvuilinzamelingen, een samenwerking met een kringloopwinkel … 

Ook communicatie en community management kregen een prominente plaats in dit project. We willen deelnemende kmo’s, hun werknemers en onze partners zoveel mogelijk enthousiasmeren en betrekken bij de vorderingen. 

Als slotevent organiseerden we een circulaire week. Die omvatte een seminarie, meerdere thematische infosessies, bedrijfsbezoeken en andere stimulerende randactiviteiten. 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We inventariseerden de grondstoffen en reststromen van bedrijven en overlegden met private inzamelaars, de afvalintercommunale en upcyclingbedrijven. Op basis daarvan maakten we een actieplan om afval-en materiaalstromen beter te beheren. 
  2. We informeerden bedrijven over het belang van een beter afvalbeheer en de kansen die circulaire economie biedt via meerdere kanalen (webinars, website, nieuwbrieven … ), met als afsluiter een circulaire week vol motiverende activiteiten en infosessies. 
  3. We organiseerden vele collectieve acties om sorteren en upcycling te stimuleren: inzameling van o.a. werkkledij, meubels en hout in samenwerking met een kringloopwinkel, zwerfvuilinzamelingen, inzameling van pc’s (voor DigitalforYouth), KGA, paletten … 
  4. We hechtten veel belang aan een goede communicatie over ons project, de circulaire economie en de bijhorende wetgeving via onze website, LinkedIn, nieuwsbrieven, afvalkalenders, twee persconferenties en artikels in de vakpers. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Dit project werd gelanceerd tijdens de coronapandemie en eindigde in volle energie- en grondstoffencrisis. Afval en circulaire economie vormden geen prioriteit. Bedrijven hebben geen cijfers over afval en kennen de wetgeving onvoldoende. Permanent sensibiliseren blijft belangrijk. 
  2. Het bedrijventerrein heeft een te beperkt draagvlak ( < 100 ha) voor collectieve acties en groepsaankopen. Bedrijven zijn ook niet snel bereid om jarenlange samenwerkingen met bestaande IHM’s op te geven. 
  3. Het zou interessant zijn om via gestructureerd overleg samen te werken met andere projecten of bedrijventerreinen met vergelijkbare doelstellingen. Zo kunnen we onze middelen en tools efficiënter gebruiken. 
  4. Voor collectieve acties op niveau van bedrijventerreinen is het nodig om het wetgevend kader beter uit te bouwen tot een stimulerend instrument. Nu werkt de wetgeving vaak eerder limitatief. Een permanent structureel subsidiekader zou stimulerend werken voor nieuwe initiatieven. 
10.000 Bezoekers website
925 Deelnemers circulaire week
73 Georganiseerde activiteiten
75% Bereikte bedrijven op BT

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Dankzij dit project hebben bedrijven kennis gemaakt met de voordelen van circulaire economie, de interessante rol van de sociale economie hierin, en de mogelijkheden voor een beter materialenbeheer. Het hechte netwerk dat rond het project werd uitgebouwd, kan zeker leiden tot nieuwe samenwerkingen en activiteiten met betrekking tot afvalsortering, circulaire economie en deeleconomie. 

Meerdere activiteiten kunnen we voortzetten: de afvalkalender, de inzameling van KGA, paletten en pc’s, de infodagen, de samenwerking met de kringloopwinkel … Ook de LinkedIn-pagina en onze nieuwsbrief blijven behouden. Verder wordt onderhandeld met Wervik om de website te behouden en die via onze communicatieverantwoordelijke te actualiseren. 

De bedrijvenwerkgroep opgericht voor de circulaire week gaat verder als lerend netwerk en kan ook het initiatief nemen voor nieuwe acties.

Ten slotte kan ook de circulaire week blijven bestaan indien een andere organisatie dit wil opnemen. 

Meer info over het project en alle activiteiten vind je hier
Info over de circulaire week, presentaties en vimeos vind je hier 

 

Contactpersoon: 
Philippe Tavernier - projectcoördinator 
pt@3ptconsult.be - 0496 126 145