Get Wasted

Een digitale marktplaats voor voedseloverschotten

Met Get Wasted creëert EIT Food een oplossing voor voedselverspilling: een digitale marktplaats voor voedseloverschotten. Op het innovatief IT-platform kunnen alle actoren in de business-to-business voedselwaardeketen groente- en fruitoverschotten met elkaar verhandelen. Het afval van de ene speler is de grondstof voor de andere.

Get Wasted zet ketens en samenwerkingen op met zowel actoren in de sociale economie (bv. sense, Foodsavers) als de reguliere economie (bv. Compass). Het zoekt ook de samenwerking op met fysieke hubs en verkent synergiën met relevante circulaire initiatieven. 

EIT Food CLC West

Partners Growzer, Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland vzw, MetSense, Stad Antwerpen, COMPASS GROUP BELGILUX

Sectoren