GCV Mandenvlechten

Met GCV Mandenvlechten maakt Lieve lokaal gevlochten, ambachtelijke, duurzame manden op maat en reuzen van wilgentenen.

“Made local, made to last” is het motto van de manden van Lieve Lieckens, de ambachtelijk mandenvlechtster achter GCV Mandenvlechten. Met haar werk legt ze de nadruk op vakmanschap, kwaliteit en duurzaamheid. Om het circulaire aspect van de manden te optimaliseren, beperkt ze het transport en de milieu-impact, terwijl de manden betaalbaar blijven en ze makkelijk in onderhoud zijn. Daarnaast zet ze in op reparaties, hergebruik, renovatie en recycling.

Het maken van manden en het ambacht van mandenvlechter is een van de oudste ambachten in de wereld. Sommige bronnen gaan zelfs terug tot in de prehistorie en ook toen was het al een circulair concept. Manden zijn namelijk een perfect model van productie en consumptie waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, gebruikt, herbruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd, gecomposteerd en eventueel gebruikt worden als brandstof om meer waarde te creëren. Doorheen de geschiedenis ontdekte de mens steeds meer manieren om de circulaire levenscyclus van gevlochten manden optimaal te benutten.

In de Westerse wereld wordt deze oude ambacht vandaag de dag vaak enkel nog gebruikt voor demonstratieve doeleinden. De meeste manden worden geïmporteerd uit lageloonlanden. In België en omstreken is er echter nog een sterke cultuur aanwezig om de ambachten en kwalitatieve lokale producten in stand te houden. Lieve wil graag haar steentje bijdragen om het mandenvlechten te blijven promoten. Eigen aan een ambacht is het handwerk gericht op de productie en verwerking van materialen. Als ambachter is ze dagelijks bezig met de kwaliteit en de duurzaamheid van het vakmanschap. Door het gebruik van de juiste materialen en met aandacht voor de zorg van de natuur, resulteert dit in ecologische en circulaire producten.

Om de circulariteit te optimaliseren, past Lieve twee strategieën toe: ontwerp en uitvoering aan de ene kant en het circulaire businessmodel aan de andere. Al vanaf het ontwerp wordt er rekening gehouden met het hergebruik achteraf. Op basis daarvan wordt gekeken hoe het materiaal gebruikt moet worden: zijn er verschillende lagen nodig? Hoe moeten de componenten worden verbonden? En hoe blijft het afval beperkt? Vervolgens zijn de eisen die we stellen aan een mand van belang. De focus ligt niet alleen op het functionele, maar ook op het design, het unieke, het esthetische, de duurzaamheid, het circulaire en het ecologische. Daarna wordt er gekeken naar de inzetbaarheid en aanpasbaarheid. Het circulaire businessmodel vertrekt vervolgens vanuit het product zelf en gaat onder andere over de circulaire opbouw, materiaalgebruik, ecologische impact, hergebruik, duurzaamheid, vakmanschap.

Lieve vlecht niet alleen traditionele manden en manden op maat. Ook werd zij uitgeroepen tot de “reuzendokter” van België.  Al meer dan 20 jaar lang vlecht ze namelijk zelf reuzen en helpt ze bij het onderhoud en de reparaties. Deze gevlochten reuzen treden op in optochten, processies en vele andere evenementen. Verschillende ervan zijn erkend als Unesco Immaterieel Erfgoed. In Vlaanderen alleen al kennen we meer dan 1000 reuzen.

Ambachtsvrouw in de Kijker 2022: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UWa5W1LzhSU&list=PLslOtQrRWG3JI91V7h0ySklCuFkncIRxs&index=8
-IkwashierLife, radioreportage "De mandenvlechtster": https://www.youtube.com/watch?v=VWsS8pD2ufo
- Facebook: https://www.facebook.com/GcvMandenvlechten
- Instagram: https://www.instagram.com/belgianbaskets/
- website: https://www.mandenvlechten.be