FOOD ACT 13

Een stad die circulair onderneemt en deelt

Food Act Kortrijk was een voedselhulpnetwerk actief in Kortrijk sinds 2014. Het opereerde zeer kleinschalig: overschotten werden opgehaald bij een vijftal retailers en via een weekschema dagelijks herverdeeld over Kortrijkse welzijnsorganisaties. Er was echter geen gekoeld transport noch mogelijkheden voor opslag. Het aanbod beperkte zich tot groenten, fruit, brood en droge voeding.

Dankzij de hulp van Vlaanderen Circulair wilde OCMW Kortrijk dit lokale initiatief opschalen naar een nieuw distributieplatform voor de verdeling van voedseloverschotten in de hele regio Zuid-West-Vlaanderen: Food Act 13.

Die opschaling resulteerde in een succesvolle regionale samenwerking tussen 14 lokale besturen en 90 afnemers. Food Act 13 vormt nu een netwerk van 14 OCMW’s en 13 structurele partners waarvan de Voedselbank West-Vlaanderen de meest unieke is.

Ook bijkomende doelstellingen, zoals het valoriseren van vlees- en visoverschotten uit de retail of een onderzoek naar voedseloverschotten in OCMW-grootkeukens, werden gehaald.

Download pdf bestand

OCMW Kortrijk

Partners Voedselverdeelorganisaties in Kortrijk Delhaize

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We slaagden erin een professionele operationele verdeling van voedseloverschotten in Zuid-West-Vlaanderen te organiseren.
  2. De reeds opgedane expertise uit het lokale initiatief werd succesvol geïntegreerd in het regionale Food Act 13, wat groeikansen genereerde voor 14 lokale besturen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Met die knowhow creëerden we een merknaam die vertrouwen schept bij zowel aanbieders als afnemers.
  3. We konden retailers overtuigen om ook vlees- en visoverschotten te herbestemmen. We stelden een leidraad op en hanteerden good practices die o.a. Colruyt, Aldi en Lidl overtuigden om met ons samen te werken. Die leidraad is ook nuttig voor andere voedselhulporganisaties.
  4. We voerden onderzoek naar voedseloverschotten uit OCMW-grootkeukens en ontwikkelden een sensibiliseringsbeleid dat resulteerde in minder verlies en in een nieuwe manier van werken om de overschotten mee te geven aan gebruikers.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. De opschaling van Food Act Kortrijk naar Food Act 13 was een grote organisatorische uitdaging. Inhoudelijk moesten we visies op elkaar afstemmen. We creëerden een coherent personeelsbeleid dat de expertise van Food Act Kortrijk integreerde. Ook het logistieke luik, de overheveling van materiaal en het vinden van een locatie waren niet eenvoudig.
  2. De opschaling vergrootte onze resultaten en efficiëntie aanzienlijk: het aantal winkels waarmee we samenwerkten groeide, het aantal opgehaalde kilo’s verhoogde spectaculair, het aantal afnemers steeg en we bereiken maandelijks zo’n 7.500 gezinnen in armoede.
  3. Ook op het vlak van de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt boekten we positieve resultaten. Zo gingen we van 2 naar 16 leerwerknemers in activeringstrajecten. De uitstroom naar het normaal economisch circuit bedraagt 35% 6 maanden na einde tewerkstelling bij Food Act 13.
14 samenwerkende lokale besturen
90 afnemers
300.000 kilo voedseloverschot gered
7.500 gezinnen in armoede bereikt

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Voor Food Act 13 betekende een investering van 300.000 euro een resultaat van ongeveer 300.000 kilo voedseloverschot dat anders bij het afval zou terechtkomen.

De verdere financiering van Food Act 13 na 2020 is de grootste uitdaging. De baten liggen vooral in de maatschappelijke meerwaarde, de financiële return is bijna onbestaand. De vraag is of Vlaanderen dergelijke projecten financieel en structureel kan blijven ondersteunen.