Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

EURECA

Een circulair systeem voor gevelrenovaties op grote schaal

 

 
 
 

Gebouwbeheerders met een groot patrimonium beschikken vaak over woongebouwen met gelijkaardige kenmerken. Typisch hebben de gebouwbeheerders een langetermijnvisie op de renovatie ervan, gespreid over decennia. Er is echter nood aan een versnelling van de renovatiegraad. Door op grotere schaal naar gedeelde kenmerken tussen gebouwen te kijken, kan de circulariteit van een gevelrenovatiesysteem slagen. Want bij hedendaagse te gebouwspecifieke systemen daalt de kans op hergebruik. Dit onderzoeksteam ontwikkelt daarom een duurzaam modulair herbruikbaar gevelsysteem voor renovatie. Het zal toelaten om bestaande gebouwen op een circulaire manier snel te renoveren. Door deze eigenschappen is het gebruik opschaalbaar en kan ongeveer 80% van deze woongebouwen op korte termijn gerenoveerd worden. Het systeem houdt rekening met de optie om, indien relevant, het bestaand buitenschrijnwerk te hergebruiken.

Ook richt het onderzoek zich op mogelijke integratie van technieken zoals ventilatie en hydraulische circuits in het gevelpakket. Daardoor kan de binnenruimte flexibeler gebruikt worden en in de toekomst gemakkelijk andere functies krijgen.

Dit toekomstgericht systeem zal getest worden in drie cases.

 
 
 

Bureau Bouwtechniek

Partners Universiteit Gent, Algemene Bouw Maes, De Witte Aluminiumconstructies

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?