Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Een ecosysteem voor de commons

Nieuw platform brengt mensen samen voor alternatieve productiewijze

Commons staan voor een productiewijze waarbij mensen zich verenigen om in gezamenlijk beheer een productieve activiteit te ondernemen, zoals het gezamenlijk beheer van bossen, meren en irrigatiekanalen. In recentere voorbeelden verenigen burgers zich om samen van alles te produceren, van voedsel en energie tot mobiliteit, huisvesting en veiligheid. Commons zijn een intrinsiek circulaire productiewijze. Ze zijn in opmars, maar blijven zeldzaam wegens de hoge eisen op vlak van communicatie. De ICT-revolutie biedt op dit vlak tal van nieuwe mogelijkheden. Deze proeftuin heeft als doel deze te onderzoeken. Dit gebeurt door middel van een digitaal platform. Dit platform geldt als prototype van een ecosysteem voor de commons. Op termijn kan dit leiden tot de volwaardige integratie van commons in de economie.

Academisch onderzoek naar nieuwe economische interactievormen. Herdenken van de rol van een reclamebureau in circulaire economie. Ecosysteem voor commons als opstap naar volwaardige integratie in economie. Dit project maakt deel uit van het academisch onderzoek van econoom en filosoof dr. Rogier De Langhe (Universiteit Gent) naar nieuwe economische interactievormen. Zelfs vandaag nemen maar weinig economen commons serieus als alternatieve productiewijze. Klassieke modellen geënt op industriële productie binnen een verticale, hiërarchische organisatiestructuur, zijn niet zomaar overzetbaar naar de horizontale context van de commons. De uitdaging is om het intrinsieke potentieel van commons voor economie, mens en maatschappij voor iedereen duidelijk zichtbaar te maken, met respect voor de eigenheid van de commons zelf.

Een platform werkt maar als er gebruikers zijn, maar het platform wordt pas gebruikt als het werkt. Om uit dit kip-of-het-ei probleem te geraken moet een platform worden gekickstart tot voorbij het kritisch punt. Dergelijke kickstart wordt mogelijk gemaakt door dit proefproject. Met een sterke focus op een kleine maar diverse groep kan snel kritische massa worden bereikt en krijgt het project voorbeeldwaarde voor wat elders mogelijk is. De voornaamste variabele voor het succes van een platform is dus niet de financiële investering, maar de adoptie door gebruikers.