Digital4CircularConstruction

Onderzoekt naar hoe de bouwsector eenvoudiger circulair gemaakt kan worden door digitalisering

Het Living Lab Digital4CircularConstruction onderzoekt hoe de knelpunten van data-uitwisseling weggewerkt kunnen worden door digitalisatie. Door hierop in te zetten kunnen verschillende aspecten van circulair bouwen meer gestructureerd verlopen.

De huidige BIM-/data-omgeving kan perfect ingezet worden om op een gestructureerde manier aspecten van circulair bouwen zoals LCA-berekeningen, materiaalpaspoorten en gebouwpaspoorten te faciliteren en het delen van de nodige informatie-uitwisseling te automatiseren, gebaseerd op een BIM-omgeving die steeds meer relevante data over het project omvat. Om tot dat punt te geraken moeten een aantal knelpunten op het vlak van data-uitwisseling geregeld worden met een duidelijk referentiekader en afsprakenstelsels. Dat moet uiteindelijk leiden tot één cruciaal overkoepelend aspect doorheen heel de keten en life cyclus: het gebruik van betrouwbare, interoperabele data en applicaties die daarvan gebruik maken en de stakeholders zullen assisteren in het maken van optimale beslissingen, keuzes en processen om circulaire bouwproject te realiseren.

Het project Digital4CircularConstruction pakt die digitale knelpunten aan door een duidelijk afsprakenstelsel op te stellen, en toe te passen op een reeks voorbeeldprojecten aan de hand van enkele sprekende circulaire use-cases. Daarnaast viseert het project ook een langetermijnwerking door de afspraken en ervaringen te borgen in referentiedocumenten en het duurzame beheer te waarborgen via een nieuwe organisatie “the Open Digital World”, een samenwerking van een reeks structurele bouwpartners waaronder WTCB, Techlink en VCB.

Buildwise

Partners D-Studio, Wienerberger, NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen), Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, BIM Plan, Techlink

Sectoren

Organisaties