De Circulaire Concept Store

Inclusieve ontmoetingsplek in Leuven rond circulaire economie

MAAKbar is dé plek in Leuven waar mensen samenkomen om nieuwe vaardigheden aan te leren die kaderen in een duurzame en circulaire levensstijl. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen zijn kapotte spullen kan herstellen of materiaal kan uitlenen in de gereedschapsbibliotheek. Er is ook een plantenasiel, een wenskaartenasiel en een vijzenbib. We organiseren regelmatig repaircafés en hebben een uitgebreid aanbod aan zerowasteworkshops. Zo willen we iedereen inspireren om de afvalberg te verminderen en mee te werken aan een duurzame stad.

MAAKbar wil van circulaire economie een inclusief en participatief verhaal maken. We gaan actief burgers motiveren om samen aan ons verhaal te schrijven. Burgers zitten mee aan het stuur en vullen zelf de agenda.

Door het grote succes van ons initiële concept verhuisden we naar een nieuw adres in de Diestsestraat, waar we wilden starten aan een nieuw hoofdstuk. Spijtig genoeg viel die doorstart in volle coronacrisis, waardoor verschillende geplande activiteiten niet of nauwelijks konden doorgaan. Net het aspect ontmoeting en samenkomen, de sterkte van MAAKbar, werd noodgedwongen in grote mate geschrapt. Dat had ook gevolgen voor de inkomsten van MAAKbar.

Desalniettemin startten we met een groots naaiproject van mondmaskers uit herbruikbare stoffen. We mobiliseerden zo’n 600 vrijwilligers en werkten nauw samen met verschillende stadsdiensten. Het project bracht ons geen financiële opbrengsten op, maar legde wel een stevige basis naar de toekomst: meer mensen leerden ons kennen, de samenwerking met de stadsdiensten verliep heel positief, en we kwamen meermaals in de pers.

Download pdf bestand

CEO vzw

Partners Stad Leuven, Leuven2030 vzw, WOWfood vzw, Liefst Leuven vzw, Unizo Vlaams Brabant-Brussel

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We zetten actief in op een inclusieve deel- en hersteleconomie. In samenwerking met Femma planden we naaiworkshops voor kwetsbare vrouwen, en samen met Qrios organiseerden we de cursus ‘hersteller klein electro’ voor nieuwkomers en kwetsbare doelgroepen.
  2. 99,9% van onze gereedschapsbib en van de inrichting van ons nieuwe pand bestaat uit hergebruikte spullen en materialen. Zo is circulaire economie heel zichtbaar in onze werking en maken we het theoretische, vage begrip voor iedereen toegankelijk.
  3. Door corona werd een aanzienlijk deel van onze activiteiten tijdelijk stopgezet. Dat hield ons niet tegen een groot naai- en verdeelatelier voor mondmaskers op te richten. Zo’n 600 vrijwilligers zetten hier samen hun schouders onder.
  4. We speelden in op de tijdsgeest van de lockdown waarin iedereen ging klussen en lieten onze leden online spullen bestellen in de gereedschapsbib, die tijdelijk werd gesloten. Het gereedschap werd op afspraak opgepikt of per bakfiets gebracht en opgehaald.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Net de sterkte van de MAAKbar, een inclusieve plek voor ontmoetingen en samenkomen, werd door corona noodgedwongen geschrapt. De organisatie toonde zich echter erg wendbaar en slaagde erin het contact met de burgers en achterban te onderhouden en zelfs te verbeteren, o.a. via het mondmaskerproject.
  2. Naast delen en herstellen uitgebreid te promoten op sociale media, zijn we zo transparant mogelijk over onze werking, zodat er hopelijk in andere steden nog MAAKbars worden opgericht. We maken ook deel uit van een lerend netwerk met andere gereedschapsbibliotheken waarmee we regelmatig samenzitten.
  3. We hechten veel belang aan onze inclusieve werking. Circulaire economie is bij MAAKbar een samenwerking tussen burgers en partnerorganisaties in een (h)echte samenwerkingscultuur. Gelijkwaardigheid, transparantie en appreciatie voor de inzet van elk talent zijn onze kernwaarden.
10 repaircafés
20 circulaire wandelingen
6 opleidingen
1.000 vrijwilligers bereikt per jaar