Custom Territory

Op zoek naar circulaire sneakers

Ondanks alarmerende rapporten over vervuiling en verontreiniging, blijft de mode-industrie grondstoffen in een snel tempo herleiden tot afval. On- en offline winkels worden overspoeld met modeartikelen, vaak niet ontworpen noch gemaakt om lang mee te gaan, terwijl grondstoffen alsmaar schaarser en duurder worden. Bovendien biedt die lineaire economie geen ruimte meer voor interactie tussen ontwerpers, makers en dragers, wat resulteert in generieke producten zonder aansluiting met de lokale context of identiteit.

Met het project Custom Territory wil Luca School of Arts verandering brengen in dat systeem. In samenwerking met Mia-H, The School en Ambiorix ontwierpen we het Custom Territory manifest: een akkoord tussen modemakers, ontwerpers en dragers uit Limburg om niet langer modeartikelen te importeren, maar ze zelf te creëren.

Bij wijze van experiment willen we de geglobaliseerde schoenenindustrie decentraliseren in lokale ‘territories’ waar we de cirkel tussen ontwerpen, maken en dragen wel kunnen sluiten. Zo hebben we enkele prototypes ontworpen van een circulaire sneaker gebaseerd op lokale kennis en grondstoffen.

In de eerste plaats willen we echter inzetten op sensibilisering: het lineaire patroon doorbreken door makers, ontwerpers en dragers bewust te maken van het potentieel van een circulair model. Daarom ontwikkelden we een film, een productiemethode en case study.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Het project groeide uit tot een echt Custom Territory collectief van lokale schoenmakers, ontwerpers en dragers die zich engageren om het huidige modesysteem te decentraliseren door in te zetten op lokale kennis, grondstoffen, creatie en hergebruik.
  2. In nauwe samenwerking met Ambiorix ontwikkelden we een productiemethode waarbij afgedankte schoenen zowel esthetisch als functioneel gecustomized worden met industriële reststromen.
  3. Om zoveel mogelijk te inspireren en sensibiliseren, produceerden we een film waarin onze Retake-Remake-Reuse-principes op een artistieke manier worden belicht. De film is beschikbaar op www.customterritory.com.
  4. In samenwerking met de stad Antwerpen ontwikkelden we de case study Custom Territory Antwerp, waarin we een schoenencollectie ontwierpen op basis van onze Retake-Remake-Reuse-principes.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. De transformatie naar een circulaire economie start met het verbeelden en tastbaar maken van duurzame toekomstscenario’s.
  2. Om de cirkel tussen ontwerpen, maken en dragen te sluiten, moeten we productieketens lokaal organiseren zodat materiaal ook lokaal kan circuleren. Digitale productiemethodes die toelaten om op maat te produceren, zullen hier een cruciale rol spelen.
  3. Voor een goede interactie tussen ontwerpers, makers en dragers is er nood aan ontmoetingsplekken die de samenwerking faciliteren. Deze plekken kunnen fysieke, digitale of hybride vormen aannemen.
6 tentoonstellingen
6 interviews
3 publicaties en lezingen
21 betrokken experts

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Onze uiteindelijke ambitie is om een gedecentraliseerd netwerk van ‘custom territories’ te ontwikkelen waarbij elke ‘territory’ zijn eigen aangepaste creaties ontwikkelt, ontworpen en gemaakt om te herstellen. Momenteel bereiden we een dossier voor om een Europees Custom Territory netwerk op te starten, in samenwerking met Nederland en Portugal. In dat kader wordt onderzocht hoe we de schoenmaker als plek en ambacht kunnen heruitvinden om de cirkel tussen ontwerp, productie, retail en reparatie te sluiten.

Verder willen we graag een Custom Territory flagship store ontwikkelen. Dat is een plek waar potentiële dragers kunnen instappen in het ontwerp- en maakproces van een schoen. Het doel is om een beleving te creëren die een duurzame verbinding tot stand brengt tussen ontwerpers, makers en dragers. Deze plek kan dienen als living lab waar de technologische, economische, culturele en ecologische impact wordt onderzocht van ontwerp en productie op maat.