Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circutex

Case matrastijk: (her)gebruik Circulaire textielgrondstoffen

De circulaire economie is meer en meer in opmars binnen de textielsector. Een aantal belangrijke eerste stappen en vaak theoretische voorbeelden zijn hiervan het bewijs. Maar momenteel is nog geen bedrijf in de textiel erin geslaagd om daadwerkelijk alle grondstoffen van een product zonder kwaliteitsverlies terug te brengen in de keten. Circutex focust zich op de herontwikkeling van matrastijk binnen een circulair model, op het realiseren van een zeer korte bevoorradingsketen door samenwerking met lokale partners, het inzetten van in Europa gerecycleerde en milieuvriendelijke vezels en materialen en een productie- en lifecycle optimalisatie aan de hand van een reeks duurzaamheidsparameters. Dergelijk nieuw lokaal te produceren textiel kan het klassieke, lineaire model gaan verdringen.

De circulaire economie houdt dan ook nog een aantal uitdagingen en potentiële risico’s in. Zo vergt het vaak een (radicale) aanpassing van de productie, gebruik en verwerking van producten. Bedrijven zullen zowel de producten, als de bedrijfsprocessen en –modellen stevig moeten wijzigen.

Essentieel is dat hierbij rekening wordt gehouden met de verwachtingen en de motivaties van de gebruikers/consumenten. Zo is het invullen van de concrete productspecificaties zoals veiligheid, comfort, design, essentieel om het commerciële succes te garanderen van een circulair product. Nieuwe grondstof-, product- en procesinnovaties zijn de werkelijke kernaspecten van de circulaire economie.

Met dit project willen we inspelen op de uitdagingen en risico’s en de haalbaarheid aantonen alsook de nodige randvoorwaarden en afspraken vastleggen die nodig zijn voor het opzetten van een circulair productieproces voor een specifiek textielproduct, matrastijk. Matrastijk vertegenwoordigt niet alleen een groot volume, dat voor een groot deel in Vlaanderen geproduceerd wordt, maar ook een zeer hoge complexiteit. Dit laatste zorgt ervoor dat het omschakelen naar een circulair model rekening zal moeten houden met diverse elementen en parameters over de volledige productie van grondstof tot afwerking. Deze elementen en parameters worden in deze studie systematisch behandeld. Deze uitdagingen, gekoppeld met de verstrengde toekomstige wetgeving omtrent terugnameplicht van matrassen, zullen circulaire oplossingen noodzakelijk zijn om de afvalberg te beperken en bedrijven competitief te houden.

 
 
 

Download pdf bestand

AVS Spinning NV (deel van European Spinning Group)

Partners Maes Dyeing & Finishing, Centexbel

Sectoren