Circutex

Circulaire textielgrondstoffen hergebruiken

De circulaire economie is volop in opmars binnen de textielsector. Er werden al belangrijke eerste stappen gezet, maar tot op vandaag slaagde geen enkel textielbedrijf erin om daadwerkelijk alle grondstoffen van een product zonder kwaliteitsverlies terug te brengen in de keten. Circulaire economie vraagt om een radicale aanpassing en bedrijven zullen zowel hun producten, bedrijfsprocessen en -modellen stevig moeten wijzigen.

Met het project Circutex wil AVS Spinning NV (European Spinning Group) onderzoek voeren naar de uitdagingen en haalbaarheid van circulaire economie, alsook naar de randvoorwaarden voor het opzetten van een circulair productieproces. Wij focussen ons daarbij in de eerste plaats op een specifiek textielproduct, namelijk matrastijk.

Daar waar huidige duurzame initiatieven zich meestal beperken tot het inzetten van gerecycleerde synthetische grondstoffen zoals polyester, willen wij met dit project matrastijk volledig herontwikkelen volgens een circulair model. Onze focus ligt op een korte, lokale bevoorradingsketen, het gebruik van in Europa gerecycleerde en milieuvriendelijke materialen en het optimaliseren van de productie en levenscyclus aan de hand van een reeks duurzaamheidsparameters. Om ons product succesvol te maken, moeten we eveneens rekening houden met de verwachtingen van de gebruikers (veiligheid, comfort, design …).

Dergelijk nieuw, lokaal geproduceerd textiel zou op termijn het klassieke, lineaire model kunnen verdringen.

Download pdf bestand

AVS Spinning NV (deel van European Spinning Group)

Partners Maes Dyeing & Finishing, Centexbel

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Eerst selecteerden we verschillende mogelijke grondstoffen op basis van concrete principes binnen de circulaire economie, input uit de bestaande markt en concreet afgetoetste verwachtingen van klanten en eindgebruikers.
  2. Op basis van de gekozen grondstoffen ontwikkelden we diverse eigen garens die voldeden aan onze productieambitie van een 100% cellulose gebaseerde matrastijk met een zo hoog mogelijke fractie gerecycleerde inhoud.
  3. Met de nieuwe garens ontwikkelden en analyseerden we meerdere weefsels en breisels. Ook deden we onderzoek naar de verdere circulaire afwerkingen en technische ontwikkelingen, zoals oplosbare stikgarens en tracers.
  4. In een laatste fase van het project voerden we een studie naar de milieu-impact (LCA) en analyseerden we de verschillende end-ofliferecyclagemogelijkheden.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. De belangrijkste eigenschappen van een circulaire matrastijk voor de consument zijn prijs, comfort, uitstraling, design, kwaliteit, levensduur en een duidelijk duurzaamheidsverhaal. Die parameters hebben een grote impact op de selectie grondstoffen, verwerking en afwerking.
  2. Meerdere nieuwe, duurzame grondstoffen bleken onvoldoende beschikbaar of te laag van kwaliteit om te verspinnen. Verder zijn sommige duurzame garens goed verwerkbaar, maar minder sterk of duurder en hebben ze een andere look-and-feel. Een duurzame matrastijk blijft een bewuste keuze.
  3. De resultaten van de milieu-impactstudie geven aan dat het gebruik van duurzame geregenereerde cellulosevezels in plaats van PET belangrijke ecologische voordelen kan opleveren.
  4. De belangrijkste end-of-liferecyclagemogelijkheden voor matrastijk zijn mechanische recyclage, chemische recyclage en biodegradatie.
14 nieuwe garens
17 ontwikkelde matrastijken
1 milieu-impactanalyse
3 end-of-lifescenario’s

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Onze partners en wijzelf zijn erg tevreden met de behaalde resultaten binnen dit project en willen hiermee verder aan de slag. We blijven voortwerken aan onze garens op basis van de geteste gerecycleerde materialen en eens die klaar zijn voor industriële productie zullen we inzetten op verdere spinproeven en commercialisatie, zowel voor matrastijk als andere producten.

De gesprekken met MMT om onze 100% gerecycleerde katoenen variant op de markt te brengen, lopen door. MMT werkt verder aan de reeds bevestigde opnames in collecties bij beddingklanten, maar demonstreert onze recycleerbare matrastijk ook aan andere potentiële klanten.

Verder zullen wij ons machinepark optimaliseren om een hoger percentage gerecycleerd materiaal te bekomen en willen we inzetten op de traceerbaarheid van duurzame collecties binnen de volledige waardeketen.

Tenslotte zullen we onderzoeken hoe we het end-of lifemateriaal beter kunnen valoriseren, eventueel in overleg met onze partner Valumat.