Circular School Belgium

De pre-incubator voor circulaire economie in Vlaanderen

Inzetten op de ontwikkeling van young potentials is essentieel. De Circular School Belgium werd gecreëerd door Act4Change om jongeren die circulair aan de slag willen te verbinden, inspireren en kennis aan te reiken. Wij willen een veilige broedplek zijn voor jonge voortrekkers die willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

De Circular School is een opleidingstraject in circulair ondernemen op korte termijn. Voor deelnemers betekent dit netwerken, professionele vaardigheden opbouwen en hun competenties rond duurzaamheid en circulair ondernemen versterken. Concreet kunnen deelnemers gedurende twee weekends en een opvolgtraject van zes maanden circulaire projecten uitdenken, prototypen en uitproberen, tot ze een lanceerbare onderneming vormen, en dat onder begeleiding van circulaire experten van Generation T.

In tegenstelling tot veel bestaande initiatieven die inzetten op het uitdiepen van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen, richten wij onze focus eerder op de tussenstappen en willen we als pre-business incubator optreden. Innoverend is dat we gebruik maken van peer-to-peer learning en de ondernemers laten samenwerken met zogenaamde circulaire newbies: jonge changemakers die wel geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en circulaire economie, maar nog niet meteen een eigen concept naar voren kunnen schuiven.

Het idee is dat deelnemers op lange termijn hun kennis over circulair ondernemen en sociale en ecologische duurzaamheid steeds verder uitbreiden, doordat ze geïnspireerd werden om zelf circulair te ondernemen of circulariteit professioneel te introduceren. Het zo gevormde netwerk blijft actief.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Vier circulaire ondernemers werden opgevolgd door experten van Generation T en ondersteund door Act4Change vrijwilligers om hun circulaire ideeën op eigen tempo uit te testen en om te zetten naar een lanceerbare onderneming.
  2. De circulaire ondernemers werden tijdens hun opleidingstraject in contact gebracht met 18 circulaire newbies om peer-to-peer learning te bevorderen.
  3. We organiseerden een Christmas Pop-up Market waar circulaire ondernemers hun vernieuwend idee konden voorstellen aan het grote publiek. Ook tijdens het Impactfestival (Leuven) konden twee ondernemers hun project aan de buitenwereld tonen.
  4. De Circular School heeft voor sterke versnellingen gezorgd in het start-upproces van de jonge ondernemers. De makers laten weten dat de ondersteuning en activiteiten uit het opleidingstraject een zeer positieve impact hadden.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Er is nood aan een laagdrempelig initiatief in België dat op een systematische en structurele manier jonge starters een springplank biedt. Informatie, knowhow en tips van meer ervaren ondernemers staan hier centraal. Een peer-to-peer context helpt de drempel nog meer te verlagen.
  2. Met de juiste omkadering kunnen starters heel snel stappen voorwaarts zetten. Een traject volgen samen met geïnteresseerde leeftijdsgenoten (circular newbies) zorgt voor een boost van creativiteit, energie en motivatie bij de ondernemers.
  3. Niet enkel de deelnemers, maar ook de Act4Change-vrijwilligers leerden veel bij: zij konden groeiden in hun rol als facilitator, begeleider en coach en deden de nodige ervaring op om dergelijke trajecten in de toekomst opnieuw aan te bieden.
  4. Één van de grootste uitdagingen voor de Circular School is dat de werkgroep uitsluitend uit vrijwilligers bestaat. Qua werkdruk en coördinatie levert dit af en toe stress en last-minute werk op.
4 circulaire ondernemers
10 circulaire experten
18 circulaire newbies
12 Act4Change vrijwilligers

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Na afloop van de masterclass besloten vijf deelnemers om zich aan te sluiten bij Act4Change. Zij willen de komende periode hun vaardigheden rond duurzaamheid en transitie uitbouwen binnen onze organisatie.

De meerderheid van de deelnemers engageerde zich dan weer om verder betrokken te blijven bij de maker van hun traject en bijdragen te leveren in de vorm van feedback, promotie en praktische hulp.

Verder hebben we ook nagedacht over het vervolg van de Circular School en onze financiële zelfredzaamheid. Op basis van de resultaten van het designtraject zal een nieuw projectplan opgesteld worden binnen de werkgroep.