Circular Impact Investing

Eerste hulp bij financiering van circulaire projecten

Steeds meer bedrijven kiezen resoluut de weg van circulaire economie, en een van de hefbomen daarvoor is financiering. De geschikte financiering vinden voor circulaire initiatieven blijft echter een grote horde. Enerzijds weten investeerders vaak niet hoe het potentieel van circulaire projecten correct in te schatten. Anderzijds zijn kredietdossiers van ondernemingen vaak maar matig onderbouwd, wat leidt tot terughoudendheid van de kredietinstellingen.

Om die barrières weg te werken en de effectiviteit van circulaire investeringen te verhogen, wil VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) via dit project de evaluatie van circulariteit bij investeringsdossiers versterken.

Concreet hebben we een evaluatieproces uitgewerkt dat is aangepast aan de noden van evaluatoren én aanvragers geschikt voor het brede investeerdersveld: kredietinstellingen, fondsen, subsidieverleners, leasemaatschappijen, impactinvesteerders enzovoort.

Uiteindelijk ontwikkelden we een visuele webtool die de circulariteitsprestaties van investeringsdossiers op een objectieve, maar toch laagdrempelige manier in kaart brengt. Ook de typische financieringsopportuniteiten en -risico’s met betrekking tot circulaire cases worden weergegeven.

De visuele voorstelling van de resultaten geeft duidelijk weer in welke mate dossiers inzetten op de verschillende dimensies van circulariteit en laat toe dossiers onderling te vergelijken.

Tot slot is de tool ook gealigneerd met het categorisatiesysteem ontwikkeld door de “Expert Group on Circular Economy Financing” van de Europese Commissie.

Download pdf bestand

VITO

Partners Stichting voor Toekomstige Generaties, Econocom Lease

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We voerden een survey uit bij een brede groep stakeholders in de financiële sector over de informatienoden en brachten alle bestaande evaluatiesystemen voor circulariteit in kaart.
  2. Uit de workshops met partners en gesprekken met de gebruikersgroep werd duidelijk dat er eerst nood was aan een laagdrempelige, oriënterende checklist met voldoende context die vervolgens doorverwijst naar de meest relevante bestaande evaluatietools.
  3. De checklist werd uitgebreid tot een webtool: de CEvaluator. Die brengt de circulariteitsprestaties van investeringsdossiers objectief in kaart en houdt rekening met bredere duurzaamheidsaspecten en de risico’s en opportuniteiten die circulaire dossiers typeren.
  4. De finale tool werd gelanceerd via een brede communicatiecampagne en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Bovendien is de tool gealigneerd met het categorisatiesysteem van de Expert Group on Circular Economy Financing van de Europese Commissie.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Bij kredietevaluaties ontbreekt vaak een goed onderbouwde duurzaamheidsevaluatie. Hoewel duurzaamheidsmanagers wel goed op de hoogte zijn van circulaire principes, stroomt die kennis nog te weinig door naar evaluatoren.
  2. ‘Onbekend is onbemind’ geldt vaak ook voor de financiering van circulaire cases. Klassieke financiers hebben de neiging die meteen als erg risicovol te beschouwen en leggen te veel focus op restwaarde. De juiste incentives vanuit de financiële sector zijn onontbeerlijk.
  3. Kredietevaluatie is een omvangrijk en complex proces. Er is nood aan laagdrempelige en intuïtieve tools die het vertrouwen in circulariteit laten groeien. De bereidheid om die instrumenten te implementeren, hangt af van hoe gestandaardiseerd en breed gedragen ze worden binnen de sector.
  4. De visuele webtool verhoogt de bruikbaarheid aanzienlijk ten opzichte van een Exceltool. Door de link met het categorisatiesysteem van de Europese Commissie heeft de tool een groot potentieel om de standaard te worden binnen Vlaanderen en om zelfs op te schalen naar Europees niveau.
296 downloads tool
30 direct betrokken stakeholders
3.676 bereik op sociale media

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De hosting van de CEvaluator webtool werd overgenomen door Vlaanderen Circulair en wordt ingebed in hun werking rond de Hefboom Financiering.