Circulair printen, kopiëren en scannen

Circulariteit inbouwen in de contracten van Zorgbedrijf en OCMW Leuven

ZORG Leuven wenst verder in te zetten op duurzaam aankopen en innovatie. Ons ultieme doel is een aankoopstrategie die zo weinig mogelijk afval genereert. Zo willen we producten aankopen met een lange levensduur en die eenvoudig recycleerbaar zijn, en kiezen voor productie die duurzame energiebronnen gebruikt en grondstoffen die op een milieuvriendelijke en sociaal rechtvaardige manier werden ontgonnen.

Tijdens dit project willen we analyseren hoe we circulariteit kunnen integreren in onze aankoopstrategie van reproductiemateriaal. Concreet gaat het over het huren van duurzame print-, kopieer- en scancapaciteit, en beheers- en rapporteringssoftware.

Hiervoor gingen we in dialoog met de sector en onze bestaande leveranciers. Een goede samenwerking doorheen de hele keten is immers cruciaal om goede, circulaire oplossingen te bekomen.

Het onderzoek omvatte een analyse van de aankoopprocedure vanaf de voorbereidingsfase met markprospectie, de toetsing van de wettelijkheid en de haalbaarheid, de opmaak van de offerte, de beoordeling van de kandidaturen en offertes en de toetsing van de conformiteit bij opstart.

Om circulariteit te integreren in de aanbestedingsprocedure, koos ZORG Leuven uiteindelijk voor een bestaande raamovereenkomst met de circulaire doelstellingen in een bijakte

Download pdf bestand

OCMW Leuven

Partners Zorgbedrijf Leuven, The Global Picture

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Onze doelstellingen werden grotendeels behaald: we analyseerden de keten, werkten samen met bestaande partners en onderzochten hoe we circulaire innovatie konden stimuleren, met behoud van eerder gerealiseerde duurzaamheidswinsten.
  2. Het project leverde een toepasbaar projectplan op voor onze aankopers met een gepaste aankoopstrategie, een matrix van doelstellingen en specificaties en een overzicht met vragen voor de marktbevraging.
  3. Om in een ruimer kader meerwaarde te creëren, hebben we de opgedane kennis gedeeld, o.a. met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vlaamse Vereniging Aankoopmanagers in Verzorgingsinstellingen, de deelnemers aan het Europese project GPP4 Growth …

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Circulaire criteria zijn niet enkel mogelijk bij nieuwe contracten en de huidige markt staat soms verder dan verwacht op vlak van circulariteit. Zo konden we na ons onderzoeksproject door middel van een bijakte onze reeds bestaande overeenkomsten meer circulair maken.
  2. Deze case toont aan dat je ook met bestaande partners en binnen lopende overeenkomsten kunt onderhandelen. Een goede dialoog met de sector is cruciaal om tot goede circulaire afspraken te komen. Onze leverancier is dankzij dit project zo geënthousiasmeerd dat hij nu zelf circulariteit aanbrengt bij andere projecten.