Circulair bedrijfstextiel

Alle kennis en communicatie rond circulair bedrijfstextiel verzameld

Hoewel circulair (bedrijfs)textiel niet in de kinderschoenen staat en er al tal van initiatieven bestaan in binnen- en buitenland, blijft het belangrijk om de kennis en ervaringen daarrond nog beter bekend te maken, te verspreiden en evalueren.

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en verspreiding van bestaande initiatieven vormt immers vaak nog een groot knelpunt. Bedrijven vinden niet altijd vlot de weg naar de verschillende informatiewebsites, de beschikbare informatie is vaak te algemeen, sommige initiatieven hebben een te duidelijke commerciële insteek … Kortom, bedrijven hebben nog extra nood aan ondersteuning via concrete en correcte informatie, verzameld op één vlot toegankelijke plaats.

Daarom wil Centexbel, het kennis- en innovatiecentrum voor de textielindustrie, een nieuw informatie- en communicatieplatform over circulair textiel opzetten. De principes van de circulaire economie kunnen er breder worden verspreid, concrete en correcte kennis en ervaringen worden op één plaats verzameld en gedeeld en bestaande initiatieven geëvalueerd en in de kijker gezet.

Het beter bekend maken en het correct evalueren van dergelijke initiatieven en informatie is een continue opdracht, die direct bijdraagt tot de verdere implementatie van circulaire economie. Uiteindelijk zal dit project ook leiden tot meer circulaire aankopen en tot een meer lokale en duurzame productie van (bedrijfs)textiel.

Het project kan ook dienen als basis voor de ontwikkeling van een gelijkaardig informatie- en communicatieplatform voor andere duurzame producten.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Dit platform centraliseert alle correcte, concrete en up-to-date informatie en communicatie rond circulariteit op één vlot toegankelijk plaats, in tegenstelling tot de zeer fragmentaire situatie momenteel.
  2. De verschillende thema’s op het informatieplatform krijgen een link naar aparte fora. Die worden op basis van suggesties van gebruikers opgesteld en opgevolgd door een host. Vandaaruit kunnen gebruikers bepaalde thema’s diepgaander bespreken.
  3. Het platform biedt plaats voor lerende netwerken. Daar kunnen gebruikers op gestructureerde wijze samenkomen om praktijkgerichte kennis en ervaring uit te wisselen. Die netwerken kunnen een nieuwe dynamiek creëren en aanleiding geven tot kruisbestuiving.
  4. Het platform omvat een reeks databases van relevante partners, bedrijven, organisaties … Zo hebben gebruikers een duidelijk overzicht van de betrokken stakeholders, wat handig is om contacten te leggen en verder te netwerken.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. In binnen- en buitenland schieten initiatieven rond circulair textiel, gerecycleerde materialen, nieuwe businessmodellen … als paddenstoelen uit de grond. Spijtig genoeg worden ook veel onwaarheden gepredikt: greenwashing en ‘fake news’ zijn tegenwoordig schering en inslag. Het kritisch evalueren van al die initiatieven is essentieel.
  2. De structuur, vorm en toegankelijkheid van het platform speelt een belangrijke rol in het behalen van onze doelstellingen. De informatie moet niet alleen correct zijn, maar ook eenvoudig te vinden en intuïtief te gebruiken. Een laagdrempelige vorm en visualisatie zijn van groot belang.
  3. Het platform wordt beter niet gekoppeld aan een commerciële organisatie, maar eerder aan een autoriteit rond bedrijfstextiel. Dat zal zorgen voor objectievere content en maakt het platform betrouwbaarder. Een bestaand initiatief met een gekend bereik over de volledige textielketen zou interessant zijn.
  4. De wereld rondom ons verandert zeer snel. Een belangrijke succesfactor voor het platform is dat de aangeboden content continu wordt bijgewerkt en aangevuld met up-to-date informatie, en die eveneens te evalueren op relevantie, volledigheid en wetenschappelijke correctheid.