CaaS: Comfort as a Service

Groep Van Roey wil binnenklimaat aanbieden als een dienst

Groep Van Roey zal een nieuwe basisschool bouwen voor het gemeentebestuur van Ravels. In het oorspronkelijk ontwerp was een conventionele gasketel voorzien. We zijn er in geslaagd om de inrichtende macht te overtuigen om het ontwerp aan te passen naar een KWO-installatie. Vanuit de markt vernemen wij een duidelijk roep naar betaalbare, duurzame en leefbare gebouwen, maar inrichtende machten hebben vaak te maken met budgettaire restricties. Hierdoor is men niet in staat om zelf te investeren in duurzame technologieën. Groep Van Roey heeft reeds enkele concrete stappen gezet richting Technologie as a Service (TaaS).

De concrete vraag is aan ons gesteld om de financiering en het onderhoud voor onze rekening te nemen. Het is duidelijk dat we het bestuur pas echt zullen kunnen overtuigen als we een duidelijk engagement aangaan over de prestaties van het gebouw. De case is zeer interessant om de haalbaarheid van ons model te onderzoeken gezien het gebruikspatroon van een schoolgebouw. In tegenstelling tot een kantoor is het energieverbruik van het gebouw niet constant doorheen het jaar. Het bekomen van een neutrale warmtebalans is in dat opzicht technisch moeilijker te bereiken. Dit vertaalt zich ook in een grotere terugverdientijd die we boven de 10 jaar inschatten. Puur uit een financieel oogpunt is dit dus geen goede investering waardoor vandaag de meeste schoolgebouwen nog steeds voorzien worden van een conventionele installatie. Groep Van Roey is er wel al in geslaagd om het bestuur bewust te maken op de andere voordelen van geothermie op het vlak van het comfort in het gebouw. Het bestuur is vragende partij om een voorstel te ontvangen over een energie volume garantie. Dit is bijgevolg ook een uitgelezen kans om de lat nog hoger te leggen en Comfort as a Service aan te bieden.

De markt vraagt echter om meer garanties te bieden over de performantie van de technische installatie. Daarom willen we een businessplan opstellen om de energie performantie te kunnen garanderen. We gaan ook verder, kunnen we het binnenklimaat als geheel aanbieden als een dienst ofwel Comfort as a Service (CaaS)?

Groep Van Roey

Partners IFTech NV, Factor 4

Sectoren