#AAL Circulair

Concrete steun voor lokale besturen bij hun circulaire projecten

Het project #AAL Circulair is opgezet door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om lokale besturen te inspireren en ondersteunen bij hun transitie naar een meer circulaire samenleving. Op die manier helpen we steden en gemeenten ook bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen en SDG’s.

Concreet organiseerden we workshops, studiedagen en uitstappen waar deelnemers kunnen kennismaken met inspirerende projecten en worden uitgedaagd om zelf circulair te denken.

Daarnaast hebben we een aantal steden en gemeenten actief ondersteund bij de opstart en uitwerking van hun circulair project. Zij kregen specifieke ondersteuning en begeleiding bij hun adviesvragen.

Gezien het brede spectrum van circulaire economie, zijn we ook gaan samenwerken met partners om het onderwerp transversaal op te nemen. Naast de interne partners werden ook externe partnerschappen aangegaan met o.a. Bond Beter Leefmilieu, Vlaanderen Circulair en Agoria.

Dit alles resulteerde in een uitgebreid lerend netwerk, een expertiseplatform op onze website, een praktijkendatabank met voorbeeldprojecten en de publicatie van een inspiratiegids.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Tijdens verschillende inspiratiesessies (workshops, studiedagen, uitstappen …) stimuleerden we lokale besturen om na te denken over circulaire economie. Die momenten waren tevens de ideale gelegenheid om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.
  2. Een groot succes was onze druk bijgewoonde Klimaatdag, die een masterclass circulaire economie omvatte. Daarin lag de focus specifiek op hoe een stad, gemeente of provincie de eerste stappen kan zetten richting een meer circulaire samenleving.
  3. We publiceerden een inspiratiegids ‘Lokaal en circulair werken aan de toekomst’ vol inspirerende voorbeelden, getuigenissen en ideeën die lokale besturen kunnen motiveren om zelf aan de slag te gaan.
  4. We maakten een inventaris op van alle verschillende initiatieven die steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden nemen. Per project werd een fiche opgemaakt die we delen in een handige online raadpleegbare databank.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. De grote diversiteit binnen circulaire economie en de verschillende projecten die lokale besturen organiseren, maakt een algemene aanpak niet evident. Er is een blijvende nood aan een aanbod dat meer doelgroepspecifiek is. Daar werken we momenteel aan.
  2. De tijd is meer dan rijp voor een lerend netwerk. We kunnen daarbij op twee niveaus werken: enerzijds willen we de gemeenten en kleinere of beginnende spelers verder inspireren, anderzijds de gemeenten met al verder gevorderde plannen voorzien in specifiekere ondersteuning op basis van hun adviesvragen.
  3. Dankzij dit project hebben we een beter zicht op hoe lokale besturen de transitie naar een circulaire economie kunnen bewerkstelligen: we identificeerden de belangrijkste hefbomen en weten nu welke instrumenten ze kunnen inzetten.
  4. Sommige lokale besturen tonen nog enige terughoudendheid. Een circulair project vraagt durf en zin voor innovatie en niet alle gemeenten beschikken over de nodige middelen. ‘Business as usual’ is gemakkelijker, maar niet altijd wenselijk. Extra steun vanuit de overheid kan de circulaire transitie versnellen.
149 bereikte gemeenten
50 circulaire projecten
67 volgers masterclass

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het project heeft ervoor gezorgd dat de VVSG een belangrijke rol speelt in de transitie naar circulaire steden. We zetten ons graag verder in om de animatie die we nu hebben te behouden en te versterken.

In 2019 dienden we twee nieuwe projecten in bij Vlaanderen Circulair, die spijtig genoeg niet werden geselecteerd. Dit wil echter niet zeggen dat we het thema loslaten; we blijven de verschillende mogelijkheden onderzoeken. Zo zullen we de praktijkendatabank waar mogelijk verder aanvullen, en ook onze inspiratiegids is geschreven om enige tijd mee te gaan. Voor de rest beschikken we over onvoldoende financiële zekerheid om het project te laten bestaan in de huidige vorm.