Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

#AAL Circulair

Concrete steun voor lokale besturen bij hun circulaire projecten

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil met het project #AAL Circulair de circulaire economie aanvuren, en een verdergaande ondersteuning opzetten voor lokale besturen.

Concreet legt het project een databank met lokale praktijken aan die voorbeeldacties kernachtig omschrijft. Het ondersteunt actief minstens tien lokale besturen bij hun circulair project. Het zet een lerend kennisnetwerk op met voorlopers en een expertiseplatform. Het werkt een verdergaande samenwerking uit tussen verschillende partners van de VVSG en andere stakeholders.

#AAL Circulair organiseert ook een inspiratiedag over circulaire economie voor en door lokale besturen, waar geslaagde cases worden toegelicht. Het publiceert een inspiratiegids over circulaire economie met innovatieve voorbeeldpraktijken. De gids wordt geschreven door de mensen die deze projecten effectief hebben getrokken.

VVSG

Sectoren