Eerste circulaire hub van de kust opent in O.666

woensdag 23 juni 2021

Op 23 juni opent O.666 zijn deuren aan Hendrik Baelskaai in Oostende. OVAM, Stad Oostende en O.666 sloten een overeenkomst om de locatie van de voormalige North Sea Bunkers nieuw leven in te blazen en een succesvolle toekomst te bieden. Samen bouwen zij de terreinen uit tot een levendige wijk waar Oostendenaars zich kunnen onderdompelen in een wereld van creativiteit en circulariteit.

Van sanering naar circulaire hub

De terreinen aan de Hendrik Baelskaai waren zo erg verontreinigd, dat geen enkele partij geïnteresseerd was om te investeren in de sanering en herontwikkeling. In 2013 kocht de OVAM het pand voor een symbolische euro en verschillende vzw’s vonden er een locatie voor hun activiteiten. De OVAM stond in voor een gedeeltelijke renovatie op voorwaarde dat de activiteiten van de vzw’s in het teken zouden staan van circulaire economie. Daarom investeerde de Stad Oostende mee in de professionalisering van de werking en de aanstelling van een algemene en circulaire coördinator.

De verenigde vzw’s noemden zich vervolgens O.666 (kort voor Oostende.666), een naam die verwijst naar de visserijgeschiedenis van het pand. Momenteel bestaat O.666 uit Arktos, Atelier De Vonk, Club Jaecques, Duinhelm, FMDO, iDROPS, kleinVerhaal, KOEST, Pro-Fo, Proper Strand Lopers, Push Skate Academy, ZANDZAND en de creatieve ateliers Camille Paycha, Gus&Stella, Nana Esi, Victor Van Wassenhove, Tomattes Crevettes, Ithaka en Ziggy Devriendt.

O666

O666

Seaslate: tegels van zwerfvuil

SeaslateO.666, VIVES Hogeschool, Proper Strand Lopers en tussengoed architecten startten samen al een eerste circulair project op: Seaslate. Om het probleem van zwerfvuil aan de kust aan te pakken, verzamelen zij plastic afval in en rond de Noordzeekust en verwerken dit tot tegels voor gevelbekleding. Proper Strand Lopers biedt expertise in zwerfvuil rond de kust van de Noordzee, VIVES Hogeschool bouwde een machine die leistenen maakt van dat plastic en de gevel van O.666 dient als testcase voor dat prototype. Zeker interessant is te evalueren hoe de tegels vocht, wind, zon en zout aan zee weerstaan. O.666 heeft niet de omvang om langdurige en grootschalige productieprocessen te ondersteunen. Wel is het de uitgelezen plek om initiatieven als deze in het leven te roepen en de ruimte te geven om te experimenteren.

Samenwerken

De circulaire doelstellingen kunnen pas gerealiseerd worden als alle betrokkenen intensief samenwerken. Daarom bouwt O.666 bruggen tussen ontwerpers en schrijnwerkers, jongeren in opleiding en doorwinterde ondernemers, startende creatievelingen en professionele kunstenaars. Het Economish Huis biedt hen concrete ondersteuning om de atelierwerking te professionaliseren. Door de domeinen onderwijs, vrije tijd/woonomgeving, cultuur, welzijn en arbeid met elkaar te verbinden, wordt er gewerkt aan een integrale, stadsbrede aanpak. Bovendien biedt O.666 trajecten aan voor kwetsbare jongeren om hen te verbinden met de arbeidsmarkt.

De organisatie deelde het pand op in vijf deelateliers:

  • Atelier Food met een uitgeruste keuken;
  • Atelier Hard voor Hout-, metaal- en kunststofbewerking;
  • Atelier Tuin als samentuin van en voor de wijk;
  • Atelier Soft met een ontwerplabo en textiel-, keramiek- en grafiekatelier;
  • Atelier Muziek met een opnamestudio.

Per deelatelier worden verschillende inclusieve en participatieve trajecten opgezet. O.666 gelooft sterk in openheid, ontmoeting en een mix aan participanten. Ook al ligt de focus op jongeren, elke Oostendenaar - ongeacht achtergrond of leeftijd - is welkom om aan te sluiten in de stakeholder-, intake- of opleidingstrajecten.

Vandaag wordt O.666 feestelijk geopend als de eerste circulaire hub van de kust.

O666

O666

Deel dit artikel

Geschreven door Phaedra De Vrij

CATEGORIEEN

Actua