9 projecten krijgen financiële steun binnen de gerichte call circulaire voedselketen

donderdag 22 december 2022

Voeding is een van onze basisbehoeften. Toch verspillen we er veel te veel van. Geen wonder dat recente maatschappelijke uitdagingen zoals de energiecrisis en het Oekraïneconflict het terugdringen van voedselverlies steeds hoger op de agenda duwden. Met succes. Eind oktober lanceerde Vlaanderen Circulair een projectoproep voor innovatieve projecten in de circulaire voedselketen. Inmiddels kregen negen projecten te horen dat zij een deel krijgen van de 780.000 euro financiële steun die minister van Omgeving Zuhal Demir voor de call vrijmaakte. 

Naast de projectoproep van Vlaanderen Circulair die gericht is op de preventie van voedselverlies en hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen, ontvangen 3 sociale vzw’s 240.000 euro om korte termijn oplossingen te bieden voor ‘verse’ voedseloverschotten die vandaag niet allemaal herbestemd geraken via voedselbedeling omwille van logistieke problemen.

Voedselverlies voorkomen, reduceren, herverdelen, herwerken, … en voedselreststromen binnen de voedselketen valoriseren, zijn topprioriteiten binnen de agrovoedingsketen. Maar liefst 39 projecten werden ingediend. Negen daarvan werden goedgekeurd en kunnen versneld werk maken van broodnodige langetermijnoplossingen die passen binnen het actieplan van de werkagenda voedselketen.

Het gaat om negen partnerschappen die over bedrijfsgrenzen heen samenwerken. Enkele opvallende thema’s in de projecten zijn ‘meten is weten’, de uitwerking van digitale oplossingen om vraag en aanbod van voedseloverschotten te linken, de inzet tegen voedselarmoede, het valoriseren van voedselreststromen en het aanwenden van lokale eiwitten. Maak hier kort kennis met de negen projecten.

  1. Minder voedselverlies doorheen de zuivelketen
  2. VALORCHAMP, valorisatie van nevenstromen/voedselverliezen van paddenstoelen
  3. Valorisatie van groene tomaten
  4. Bierdraf als grondstof voor een plantaardige biologische vleesvervanger
  5. Voedselverliesscan, naar een uniforme meting van reductie in voedselverspilling
  6. Get Wasted, een digitale marktplaats voor voedseloverschotten
  7. SuperInsect, voedselrestromen uit lokale supermarkten wordt voeder voor insecten
  8. Opstart en uitbouw van voedselbedeling in een landelijke regio
  9. Au bain-perdu, overschotten uit warmhoudkarren beperken

Deel dit artikel