290 bedrijven engageren zich voor de Green Deal Circulair bouwen

donderdag 21 maart 2019

Op vrijdag 22 februari gaven we samen met onze partners het startschot van de Green Deal Circulair Bouwen. Met een extra ondertekeningsmoment op 26 maart doen maar liefst 290 private en publieke bouwheren, architecten, aannemers, materiaalproducenten, onderzoekers en faciliterende organisaties mee. Ze engageren zich om minstens één proefproject rond de principes van circulair bouwen uit te voeren. Ze delen bovendien hun kennis en ervaringen met andere bedrijven binnen een lerend netwerk.

Waarom circulair bouwen?

Volgens het Vlaams klimaatplan moet onze koolstofvoetafdruk met 35% dalen tegen 2030 en met 90% tegen 2050. Willen we deze doelen behalen, dan moeten we dringend investeren in de circulaire economie, en meer specifiek in circulair bouwen.

Onderzoek leert dat 60% van onze CO2-voetafdruk rechtstreeks gelinkt is aan de manier waarop we met afval, materialen en grondstoffen omgaan. We weten ook dat onze materialenvoetafdruk het grootst is in sectoren als consumptiegoederen, mobiliteit, voeding en ook de bouw.

Onderzoek leert dat 60% van onze CO2-voetafdruk rechtstreeks gelinkt is aan de manier waarop we met afval, materialen en grondstoffen omgaan.

De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen,…

Wat houdt de Green Deal in?

GDCB pancarte290 engagementen, nog nooit kende een Green Deal – dit is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid- zo’n groot succes. Waar engageren deze publieke en private bedrijven en organisaties zich dan voor?

De deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. We testen tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking uit. Daarnaast brengt een onderzoeksgroep juridische, economische en andere drempels in kaart. Samen formuleren we oplossingen.

Het eerste anderhalf jaar ligt de focus op urban mining. We volgen sloopprojecten van nabij op en haken daarop in met specifieke experimenten. Vanaf 2021 verschuift de focus naar de bouw van nieuwe gebouwen, volgens de principes van circulair bouwen.

Wat is circulair bouwen?

In een circulaire bouweconomie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt en het restafval geminimaliseerd. Concreet kun je inzetten op 3 hoofdprincipes:

  1. Veranderingsgericht: veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen.
  2. Circulair: Bij circulair bouwen staan uiteraard de principes van de circulaire economie voorop. In essentie gaat het erom dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd worden met een zo hoog mogelijk waardebehoud. Dit vergt nieuwe businessmodellen en samenwerking doorheen de bouwketen.
  3. Materialenpaspoort: Materialen kunnen maar hoogwaardig (en veilig) opnieuw ingezet worden als ze een identiteit en gedocumenteerde historiek hebben. Het concept van een materialenpaspoort registreert alle materialen in een gebouw op een digitaal platform en maakt gebouwen zo tot een waarachtig grondstoffendepot.

Meer weten over de Green Deal Circulair Bouwen?
Surf naar www.vlaanderen-circulair.be/gdcb 
Sfeerbeelden van de lancering vind je hier.

Deel dit artikel

CATEGORIEEN

Actua