EHO-kit

Het werkpakket Ecodesign in het Hoger Onderwijs of kortweg EHO-kit biedt een concrete leidraad aan docenten, professoren, opleidingscoördinatoren en opleidingsraden om ecodesign te integreren in de opleidingen van het hoger onderwijs. 

In een bedrijf zijn verschillende afdelingen betrokken bij het beslissingsproces om een product op de markt te brengen. Zo zijn niet alleen productontwerpers maar ook economen, procesingenieurs, bedrijfsmanagers,... verantwoordelijk. De OVAM wil dan ook ecodesign verankeren in alle relevante opleidingen.

EHO-kit

Naar de EHO-kit >

Uitgever OVAM Ecodesign en Departement Omgeving

Categorieën Ontwerpen › Educatie ›

Gerelateerde tools