Ecoscore voor voertuigen

De ecoscore geeft aan hoe milieuvriendelijk een voertuig is. Voor de berekening wordt gekeken naar de impact op het broeikaseffect, de luchtkwaliteit en geluidsemissies.

Naar ecoscore van voertuigen >

Gerelateerde tools