CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument en certificeringsschema dat in overheidsopdrachten gebruikt kan worden om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren.Door de ladder in overheidsopdrachten te integreren, kunnen aanbestedende overheden de CO2-uitstoot van de bouwsector helpen verlagen.

Naar CO2-prestatieladder >

Uitgever Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (NL)

Categorieën Circulair aankopen ›

Gerelateerde tools