CirkelTips

De OVAM-tool Cirkeltips.be biedt alle informatie en tips voor het duurzaam beheren van afval en materialen aan op één centraal platform.

Je vindt er honderden tips die bijdragen aan een schoner milieu en een lagere afvalfactuur. Meer dan 25 partnerorganisaties leveren tips aan, zoals afvalinzamelaars, sectorfederaties, beheerorganismen en kenniscentra, elk vanuit hun eigen expertise. Dat leverde een grote variatie op, van elementaire sorteertips over advies over verstandig containerbeheer tot raad voor een innovatievere en circulaire bedrijfsvoering.

Bedrijven kunnen op Cirkeltips hun eigen afvalcijfers inkijken en anoniem vergelijken met vergelijkbare ondernemingen.

Cirkeltips

Elk bedrijf dat zich aanmeldt, ziet alleen tips die passen bij zijn bedrijfs- en afvalprofiel. Ondernemingen uit de metallurgie krijgen dus andere tips dan meubelmakers. Wie meer restafval produceert dan een gemiddeld bedrijf, ziet eerst praktische sorteertips en dan pas tips over afvalpreventie of circulaire bedrijfsvoering. Elke onderneming vindt snel haalbare en passende raad.

Bij Cirkeltips.be hoort ook een vraag- en antwoordplatform. Bedrijven kunnen er discussiëren over alle vragen en problemen die zich voordoen bij hun afval- en materiaalbeheer. Of over de tips die OVAM en partners hen aanreiken. De OVAM modereert en garandeert de inhoudelijke kwaliteit.

Naar Cirkeltips >

Uitgever OVAM

Categorieën Omgaan met reststromen ›

Gerelateerde tools