Afwegingskader circulaire gronduitgifte

Het doel van het afwegingskader circulaire gronduitgifte en werklocaties is om te komen tot een dynamische gronduitgiftestrategie die de kloof tussen ambitie en wat ruimtelijk en financieel haalbaar is zoveel mogelijk te overbruggen.

Voor elke werklocatie worden passende, realistische, maar ook ambitieuze doelen opgesteld op basis van een stromen-, ruimtelijke en financiële analyse. Aan deze doelstellingen worden vervolgens concrete maatregelen gekoppeld op gebieds- en kavel/gebouwniveau. Op basis hiervan wordt vervolgens een circulair gebiedsplan gemaakt. Daarna gaat de gebiedsontwikkelaar daarmee aan de slag, samen met eigenaren, ondernemers en andere stakeholders om de circulaire doelstellingen te realiseren op niveau van gebied, gebouw en verbruik.

Het onderzoek voor deze strategie werd verricht door SADC, APTO Architects, Metabolic, Ecorys, Akro consult en HorYzoN.

Meer informatie is te vinden via https://www.sadc.nl/wp-content/uploads/2019/01/SADC-Rapport-Afwegingskaders-CE-werklocaties-2019-I.pdf

Naar SADC >

Uitgever SADC

Categorieën Business modelling ›

Gerelateerde tools