Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Werf Circulaire Stad

Steden hebben grote troeven als proeftuin voor de circulaire economie. 

Enerzijds is er de stad van bakstenen, asfalt en groen op een heel kleine oppervlakte: de fysieke stad. De stad is compact, en daarom een ideaal laboratorium om te experimenteren met (her)gebruik van ruimte of gebouwen, of om proefprojecten te doen met stromen van energie, water, logistiek of voedsel. 

Anderzijds is er de stad van werken, wonen en leven: de stad als sociaal-economisch weefsel. De stad brengt uiteenlopende mensen bij elkaar, elk met hun eigen doelen, drive en dada’s. Daarom is het een ideaal laboratorium voor bottom-up burgerinitiatieven, creativiteit en innovatie voor de circulaire economie. 

Wat willen we bereiken? 

Op middellange termijn willen we de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, burgers en ondernemers. We willen de Vlaamse steden een verbindend verhaal aanreiken, waarbinnen ze elk hun eigen klemtonen kunnen leggen. 

We willen circulaire initiatieven van middenveld en burgers vleugels geven. Door ze te ondersteunen, te verbinden en zichtbaarheid te geven. 

Circulaire Stad: waarom

Concreet

Een greep uit de acties van Vlaanderen Circulair en projectpartners: 

  • We ontwikkelen samen een visie over de circulaire stad. We scannen, bespreken en beschrijven maatschappelijke trends die gelinkt zijn aan de circulaire economie. Met het resultaat maken we een reeks trendkaarten, die telkens een aspect van de circulaire toekomst behandelen (wonen, werken, mobiliteit…). De kaarten zijn vrij te gebruiken voor iedereen die met een circulaire toekomst aan de slag wil. 
  • We bouwen de visualisering van de Circulaire stad anno 2050, project Reburg, verder uit met nieuwe 3D animatiefilmpjes. 
  • De OVAM heeft in Mechelen een gebouw in eigendom dat het momenteel aan het saneren is: de Potterij. Samen met de stad Mechelen, Sociaal Huis Mechelen, Vlaanderen Circulair en de Thomas More Hogeschool wil de OVAM de site van de Potterij in Mechelen nieuw leven inblazen als ‘circulair laboratorium’. Een plaats waar verschillende initiatieven met het oog op een duurzamere toekomst ondersteund worden en waar een kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende activiteiten. 
  • We werken samen met het Transitienetwerk Middenveld aan een roadshow Betergem voor burgers in steden en gemeenten over de circulaire/ duurzame en sociaal rechtvaardige stad van de toekomst. 
  • We laten onderzoeken hoe smart city-toepassingen (data en connectiviteit) de diverse stromen in een stad kunnen optimaliseren. 
  • Een circulaire stad, die slim omgaat met materialen en ruimte, zal ook haar uitstoot van broeikasgassen significant kunnen verminderen. Daarom willen we de principes van de circulaire economie stevig verankeren in het lokale klimaatbeleid.