Workshop EHO-kit

De EHO, Ecodesign in Hoger Onderwijs, kit helpt om thema’s als duurzaamheid, circulaire economie, ecodesign,... te integreren in opleidingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Tijdens de workshop gaan docenten aan de slag om het potentieel van de opleiding te screenen. De leerinhouden, werkvormen en voorbeelden inspireren hen hoe studenten bewust te maken van hun rol in het beslissingsproces over duurzamere producten en diensten.

Voor wie?

Docenten, professoren, opleidingscoördinatoren en opleidingsraden van opleidingen industriële wetenschappen en economische opleidingen.

Wat levert het op?

  • doelstellingen formuleren in termen van outcome en output;
  • deelnemers hebben een beter begrip van wat circulaire economie inhoudt;
  • deelnemers zien de relevantie van duurzaamheid, circulaire economie en ecodesign binnen hun curriculum;
  • deelnemers formuleren concrete ideeën rond hoe ze duurzaamheid, Circulaire Economie en ecodesign (nog meer) kunnen integreren in hun curriculum.

De flow

Ondersteuning

Vlaanderen Circulair kan je:

  • meer uitgebreid informeren over het opzet van het traject;
  • afhankelijk van de context, eventueel ook co-faciliteren tijdens de workshop;
  • een methodiek voor de workshop ter beschikking stellen;
  • in contact brengen met relevante experts;
  • in contact brengen met ervaringsdeskundigen die het traject al hebben doorlopen.

Wil je deze informatie ontvangen, laat dan hier je gegevens achter.