Traject Circulair Curriculum

Vlaanderen Circulair ontwierp een traject waarmee opleidingen uit het hoger onderwijs hun volledige curriculum screenen op duurzaamheid en circulaire economie en ideeën uitwerken om deze thema’s in te bouwen op verschillende niveaus van de opleiding (trajecten, projecten, vakken, professionalisering van docenten, studentenprofielen...). Het traject bestaat uit een intensieve tweedaagse werksessie en een opvolging van de uitwerking van verschillende ideeën.

Voor wie?

Docenten, professoren, opleidingscoördinatoren, opleidingshoofd, opleidingsraden, onderwijsondersteuners... van een opleiding, afstudeerrichting of opleidingsonderdeel.

 • Minimum deelnemers: 8
 • Maximum deelnemers: /

Wat levert het op?

 • grotere gedragenheid bij interne belangrijke stakeholders;
 • deelnemers hebben een beter begrip van wat circulaire economie inhoudt;
 • inzicht in de relevantie van CE binnen de opleiding;
 • concrete ideeën van deelnemers over hoe ze CE (nog meer) kunnen integreren in hun curriculum;
 • een eerste aanzet en concreet engagement om die ideeën uit te werken;
 • deelnemers weten waar en hoe ze zelf informatie/voorbeelden over CE kunnen terugvinden.

De flow

Ondersteuning

Vlaanderen Circulair kan je:

 • meer uitgebreid informeren over dit traject;
 • een draaiboek, PowerPoint en sjablonen aanleveren;
 • coachen in de organisatie van het traject;
 • afhankelijk van de context, eventueel co-faciliteren tijdens de tweedaagse;• relevante tools en bronnen aanreiken;
 • in contact brengen met relevante experts;
 • in contact brengen met ervaringsdeskundigen die het traject al hebben doorlopen.

Wil je deze informatie ontvangen, laat dan hier je gegevens achter.