Bootcamp Circulaire Economie

Het bootcamp circulaire economie is een traject van 1 week waarin studenten, ondernemers en (young) professionals concrete oplossingen ontwerpen rond maatschappelijk relevante vragen in het domein van circulaire economie. In de omkadering (plaats, catering, ...) worden de principes van circulaire economie zoveel mogelijk verweven zodat deelnemers een het onderwerp als totaalconcept ervaren. Naast het projectmatige is er plaats voor communityvorming opdat deelnemers na de bootcamp elkaar verder kunnen ondersteunen.

Meer info over de bootcamps georganiseerd door Vlaanderen Circulair >

Voor wie?

Open voor alle deelnemers.

Primaire doelgroep: studenten en young professionals tussen 18 en 28 jaar.

 • Minimum aantal deelnemers: 20
 • Maximum aantal deelnemers: 50 (in onze ervaring dusver).

Wat levert het op?

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • circulaire economie, eco- en procesdesign, design thinking, business modellen, levenscyclusdenken, transitiemanagement, systeemdenken, prototyping;
 • kennis van het gekozen thema van de bootcamp.

VALORISATIE-COMPETENTIES

 • klantgerichte oplossingen zoeken, onderzoek, presentatie, storytelling, project- en timemanagement;
 • attitudevorming rond duurzaamheid en circulariteit.

TRANSVERSALE COMPETENTIES

 • flexibiliteit, creativiteit, visieontwikkeling;
 • participatief, multidisciplinair werken, communicatie;
 • aanwakkeren duurzame ondernemingszin en ondernemerschap.

De flow

Ondersteuning

Vlaanderen Circulair kan je:

 • meer uitgebreid informeren over dit traject;
 • een draaiboek, PowerPoint en werkmateriaal aanleveren;
 • relevente bronnen en tools aanraden;
 • afhankelijk van de context coachen in de organisatie van het traject;
 • in contact brengen met relevante experts;
 • in contact brengen met ervaringsdeskundigen die het traject al hebben doorlopen.

Wil je deze informatie ontvangen, laat dan hier je gegevens achter.