Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Stapsteen naar een circulaire stad

Duurzame bouwmaterialen van staalslakken en CO2

Het project Stapsteen naar een circulaire stad wil het gebruik van Carbstoneproducten, gemaakt met lokale grondstoffen, demonstreren in de stad Gent.

De innovatieve Carbstone-technologie maakt duurzame bouwmaterialen van staalslakken en CO2, twee afvalstromen. Op deze manier worden materiaalkringlopen slim gesloten, en dat heeft een positieve impact op het milieu en op de economie. In het project van Stad Gent wordt gekeken naar de mogelijke impact op technisch vlak, maar ook naar de randvoorwaarden op het vlak van logistiek, organisatie, milieu en gezondheid. Cruciaal is de samenwerking tussen verschillende schakels in de lokale waardeketen.


De projectpartners zullen de opgedane kennis en ervaring gebruiken om het vertrouwen van ondernemers in nieuwe technologie te versterken. Zo vormt dit project een stapsteen op weg naar de verdere uitbouw van de circulaire economie.

Stapsteen naar een circulaire stad

Stadsbestuur van Gent

Partners VITO, Orbix, Peter Stouthuysen, Universiteit Gent

Thema's Call 2017 ›

Sectors Bouw ›