Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Rotor

Hergebruik van bouwelementen: van een Vlaamse naar een Europese dynamiek

Doel van dit project is meer bouwelementen te hergebruiken in de bouwindustrie in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn vandaag meer dan 80 bedrijven gespecialiseerd in ontmanteling en hergebruik van bouwelementen. Zij willen het hergebruik in de huidige bouwpraktijk verankeren en voeling krijgen met een nieuwe generatie professionelen. Minstens even belangrijk is om hun inspanningen zichtbaar te maken en te verspreiden.

Rotor wil al deze uitdagingen aanpakken. Het start op Vlaams niveau met een onderzoeks- en sensibiliseringscampagne over het onderwerp. Dat kan door inspirerende voorbeeldprojecten te publiceren, door de website Opalis.be te updaten (waar aannemers, architecten en gebouweigenaars die met gebruikte materialen willen werken elkaar vinden), en door een studiedag te organiseren. Het tweede luik bevat het cofinancieren van een interregionaal samenwerkingsproject over het hergebruik van bouwmaterialen en -componenten in het kader van een Interreg North-West Europe projectoproep. Zo komt er een samenwerking op een bredere geografische schaal en op langere termijn.

Rotor

Rotor vzw

Thema's Call 2017 ›

Sectoren Bouw ›