Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Polypropyleen Circulair

Pleidooi voor recyclage en hergebruik van polypropyleen

Veel producten bevatten de grondstof polypropyleen. Doorgaans komen die bij het restafval terecht en worden ze verbrand. Daar wil het project Polypropyleen Circulair iets aan doen.

Europese bedrijven gebruiken jaarlijks 10,3 miljoen ton primair polyproyleen (PP), onder meer in de (wegen)bouw, de industrie en de landbouw, en voor de productie van gereedschap, elektro, verpakkingsmateriaal en zo veel meer. Ook de textielindustrie is een belangrijke verbruiker van PP: wereldwijd wordt 1/3 van geproduceerde PP gebruikt in textiel en nonwovens.

Maar slechts een beperkte hoeveelheid PP wordt vandaag gerecycleerd en lokaal gebruikt. Nochtans zijn duurzame en circulaire PP-waardeketens belangrijk voor de Belgische industrie: de bestaande lineaire PP-filières hebben een economische waarde van minimaal 5 miljard euro.

Dit project wil nagaan of cross-sectoraal gebruik van PP-afval of PP-nevenstromen uit productieprocessen mogelijk is. Kan PP-tapijt bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van PP-paletten? Het project wil daartoe zicht krijgen op de omvang van de stromen en op de chemische kenmerken (zoals smeltviscositeit, vloeigedrag, …) die belangrijk zijn om PP opnieuw als grondstof in te zetten.

PP-producten moeten selectiever ingezameld, gesorteerd en gerecycleerd worden. De kwaliteit van de PP-recyclaten moet verbeteren om er lokaal nieuwe en waardevolle producten mee te kunnen maken. Daarnaast wil dit project de actoren binnen de PP-waardeketens informeren en sensibiliseren, en mogelijke knelpunten bespreekbaar maken.

Centexbel

Partners Federplast.be, Plarebel, Agoria, Sirris, Go4Circle, Essenscia

Thema's Call 2017 ›

Sectoren Kunststoffen ›