Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Financiering van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen

Waar zitten de knelpunten, waar de oplossingen?

De Vlaamse overheid wil circulaire economische modellen stimuleren, maar hun groei vertraagt door een gebrek aan financiële middelen. De traditionele financiële instrumenten zijn onvoldoende afgestemd op de nieuwe economische realiteit. Dit project analyseert de problemen en de kansen.

Concreet wil het project een uitvoeringsplan ontwerpen voor adequate leasingoplossingen, pay-per-use en as-a-serviceformules. Ook op de planning: een concreet financieringsdossier uitwerken dat met succes gerealiseerd wordt, voor een indicatief bedrag tussen 80.000 en 120.000 euro.

In eerste instantie gaat de aandacht naar investeringen en oplossingen op korte termijn voor de privésector. Later kunnen die vertaald worden naar de publieke sector.
De focus ligt op het businessluik (identificatie van behoeftes, hinderpalen, mogelijke businessoplossingen, positionering, financiële modellen…), en op het juridisch luik (rechten en plichten van de partijen, pay-per-use, operationele of financiële lease, beheer van operationele risico’s, continuiteit…).

Econocom Lease

Partners Belfius Lease Services

Thema's Call 2017 ›

Sectors Financieel ›