Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

De Landgenoten

Grond voor boeren voor lokale voedselproductie

De stichting en de coöperatie De Landgenoten kopen of beheren landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren. Die kunnen daarmee aan de slag voor lokale voedselproductie.

Lokale voedselproductie maakt een essentieel deel uit van de circulaire economie. Steeds meer mensen uit de stad zijn vragende partij. En heel wat boeren springen op de kar. Ze kunnen aan onze schaarse open ruimte een multifunctionele en duurzame invulling geven. Zo zitten onder meer zelfoogst, boerenmarken en de samenwerking tussen burgers en lokale landbouwers (community-supported agriculture) in de lift. Door aan de boeren publieke gronden op een duurzame manier ter beschikking te stellen, kan een stad haar eigen behoefte aan lokale voedselvoorziening oplossen.

In dit project willen De Landgenoten zowel de publieke grondeigenaren als de boeren ondersteunen, hen de juiste informatie geven en inspirerende voorbeelden aanreiken om de juiste match te vinden tussen vraag en aanbod. Zo komt er een slimme lokale voedselproductie op gedeelde gronden.

De Landgenoten

Partners CSA-netwerk, De Ideale Woning, Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten

Thema's Call 2017 ›

Sectoren Bio-massa › Voeding › Ruimtegebruik › Sociaal-cultureel ›