Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

CiRe

Vlaamse publieke gebouwen circulair renoveren

Om Vlaamse publieke gebouwen maximaal circulair te renoveren, ontwikkelen Factor4, Vlaams Energiebedrijf en de VUB samen een innovatief modelcontract met bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Een modelcontract dat Factor4 eerder ontwikkelde in opdracht van de federale overheid wordt uitgebreid met prestatiegerichte circulaire renovatie criteria.

Het project CiRe (Circulair Renoveren) zal het modelcontract gebruiken bij concrete projecten van energierenovatie. Concreet gaat het om een drietal Vlaamse gebouwenpartners, goed voor ongeveer 24 gebouwen. Op die manier worden de Europese CO2-reductiedoelstellingen gehaald.

Om bijkomende expertise te genereren organiseert CiRe daarnaast workshops met gereputeerde technische en beleidsexperts. Dat moet draagvlak creëren en de knowhow in een vroeg stadium verspreiden naar de markt. Na het CiRe-project kunnen het Vlaams Energiebedrijf en de marktpartijen het concept van circulair renoveren, de modelcontracten en de tools inzetten op een grotere schaal.

Circulair Renoveren

Factor4

Partners Vrije Universiteit Brussel, TRANSFORM part of æ-lab, Vlaams EnergieBedrijf

Thema's Call 2017 ›

Sectoren Bouw ›

Gezocht: overheden met renovatieprojecten

Is het patrimonium van jouw organisatie aan renovatie toe? Is er energiebesparingspotentieel dat onbenut blijft door financiële drempels, tijdsgebrek, kennis- en/of personeelstekort...? Neem dan deel aan 'CiRe' (Circulair Renoveren); een project dat daar op een zo duurzaam mogelijke manier antwoord tracht te bieden door het integreren van circulaire economieprincipes in een energieprestatiecontract.

Tegen 2030 heeft Vlaanderen als doelstelling om 30% energie te besparen. Ons publiek patrimonium speelt daarin een sleutelrol. Het projectconsortium van CiRe zal de innovatieve aanbesteding begeleiden en monitoren tijdens de uitvoeringsfase. De gecontracteerde partij (Energy Service Company, of ESCO), zal onder het prestatiecontract enerzijds een energiebesparing garanderen en anderzijds dit realiseren met een zo laag mogelijke milieu-impact op vlak van grondstoffengebruik.

Op die manier wordt de klimaatimpact van het prestatiecontract nog verder vergroot. Het doel is om dit innovatief traject, mede dankzij de ondersteuning van Vlaanderen Circulair, als voorbeeld naar voor te schuiven en zeer uitvoerig te belichten in zijn vooruitstrevend karakter.

Ook jij kan hieraan deelnemen. Deelnemers hebben als voordeel niet enkel de duurzame prestatiegaranties die geïntegreerd zitten in het contract, maar ook de deels gesubsidieerde intensieve begeleiding van specialisten die resulteert in een snelle en kwalitatieve aanbesteding voor de uitvoering van de renovaties van het patrimonium.

In de nabije toekomst gaan we van start met de haalbaarheidsstudies voor het patrimonium van de deelnemers. Dit betekent concreet:

 • Voor 500 euro geven we bij de betreffende overheidsorganisatie een inhouse workshop om het concept, de principes en voordelen van prestatiecontracten toe te lichten. Daarna kan je beslissen om al dan niet verder te gaan met de haalbaarheidsstudie en coaching.
 • Het traject van de haalbaarheidsstudie en coaching wordt aangerekend aan een voordeeltarief van 4500 euro voor volgende prestaties:
  1. begeleiding bij het verzamelen van de noodzakelijke gebouwinformatie;
  2. walk-through audits in 3 gebouwen;
  3. een overleg met de organisatie ter bespreking van de gebouwinformatie en de audits;
  4. een workshop met de verschillende deelnemende organisaties samen ter verdieping van de kennis m.b.t. prestatiecontracten en behandeling van vragen;
  5. de haalbaarheidsstudie zelf,
  6. een overleg met de organisatie ter bespreking van de haalbaarheidsstudie en behandeling van verdere vragen.

Hierna neemt de organisatie een formele beslissing om tot aanbesteding over te gaan, of niet.

Het voordeel van de deelnemende organisatie is hierbij:

 • dat overkoepelende projectprestaties (ontwikkeling modeldocumenten, gemeenschappelijke workshop...) niet worden aangerekend. Die worden door het CiRe project gedragen;
 • kennisuitwisseling tussen de verschillende projectpartners (VEB, VUB en Factor4) en andere deelnemende organisaties;
 • de snelheid van het traject, de kennisinbreng van de consortiumpartners, en intensieve coaching.

Het is van groot belang dat dit proces gedragen wordt bij alle besluitvormers en dat er voldoende tijd kan worden voorzien voor overleg en kennisoverdracht.

De haalbaarheidsfase zal van april tot juni 2018 duren, waarna een beslissing wordt genomen om over te gaan tot het eigenlijke EPC-traject.

Contacteer Factor4 >