Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Airotope

Een deelplatform voor groepstenten

Airotope plant een platform voor het delen van groepstenten door jeugdbewegingen. De jeugd als voortrekker van circulaire economie.

Groepen die tenten wensen te gebruiken zullen dit kunnen doen door ze eenvoudigweg op de website van Airotope (www.airotope.com) te reserveren. Op deze site zal ook alle mogelijke informatie over tentengebruik te vinden zijn, inclusief de specifieke gebruiksgeschiedenis van elke tent die in het deelplatform werd ingebracht. Door al de informatie op een platform te zetten, kan men ook beter de afweging maken wie welke tent waar kan gaan ophalen en de transportafstand hierdoor tot het minimum te beperken.

Het deelplatform voor groepstenten zal voor jeugdgroepen toegankelijk worden gemaakt door betaling van een maandelijks lidmaatschap. Dat lidmaatschap garandeert aan de leden dat ze te allen tijde tenten kunnen reserveren voor een bepaalde periode. Deze tenten zullen door het platform ter plekke worden gebracht en achteraf opnieuw worden opgehaald. Het platform zal ook het nazicht van de gebruikte tenten verzorgen. Een goed onderhouden tent verlengt de levensduurte van de tent. Per ontlening zal nog een vergoeding moeten worden betaald die planning en logistieke kosten indekt. Voor de eigen ingebrachte tenten zal enkel kilometervergoeding worden aangerekend, voor zover de gebruikte tenten de eigen capaciteit niet overschrijden.

In een latere fase zal er geëxperimenteerd worden met recycleerbare opblaasbare groepstenten. Dat gebeurt dan ofwel ter vervanging van klassieke groepstenten die door een groep werden ingebracht en die einde levenscyclus gekomen zijn ofwel als extra capaciteit aan nieuwe circulaire groepstenten.

Airotope

Sectors Detailhandel ›