Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Aerocircular

Het managen van vliegtuigvloten op het einde van hun levenscyclus

Aerocircular is een full-service provider die eigenaars van grote vloten bijstaat in het verwerken van vliegtuigen die op het einde van hun levenscyclus gekomen zijn.
Ten eerste assisteert het bedrijf vlootmanagers bij de keuze van welke vliegtuigen het uitfaseringstraject zullen doorlopen.

Vervolgens demonteert Aerocircular de herbruikbare onderdelen en ontmantelt ze de niet-herbruikbare delen van het geselecteerde vliegtuig.

Aerocircular verwerkt de herbruikbare delen conform de standaardrichtlijnen van de EASA (European Aviation Safety Agency). De onderdelen worden dan ofwel bij Aerocircular bewaard, ofwel verscheept naar een locatie die de manager/eigenaar verkiest. Daarnaast voorziet het bedrijf een complete recycleerprocedure voor alle niet-herbruikbare onderdelen, die telkens worden geupcycled of gerecycled met maximaal behoud van hun waarde. Wat het upcyclen betreft, bezorgt Aerocircular de onderdelen aan een externe partij die gespecialiseerd is in de verwerking ervan, zodat ze zo waardevol mogelijk zijn bij hun terugkeer op de materialenmarkt. De materialen die niet voor upcycling in aanmerking komen, worden in afwachting van geschiktere doeleinden verwerkt door externe firma’s volgens de standaardprocedures.

/* Accordion */