Watercirkel Eksel

Parking vakantiepark dient tegelijk als natuurlijke waterzuiveringsinstallatie

Bij een nieuw te bouwen vakantiepark te Eksel, zal het afvalwater van 136 vakantiewoningen gezuiverd worden in een Phytoparking® systeem. Dit is een innovatief natuurlijk waterzuiveringssysteem, gebaseerd op beluchte rietveld-technologie, ondergebracht onder een waterdoorlatende parking met grasdallen.

Hierdoor ontstaat een multifunctionele plek: parkeren en afvalwater zuiveren. De kwaliteit van de zuivering van de Phytoparking® is zo hoog dat het gezuiverde afvalwater gerecupereerd kan worden als toiletspoelwater. Overtollig water laten we infiltreren in de bodem. We monitoren nauwgezet de (bacteriologische) kwaliteit van ons gezuiverde water.

We besparen met dit systeem 30% water, 75% energie en vullen het grondwater aan. We belasten bovendien de bestaande collector niet bijkomend en vermijden nieuwe verharding van de bodem. Daarnaast gaan we voor een educatief effect: we maken de bezoekers van ons vakantiepark bewust van ons circulair watergebruik en demonstreren aan de hele recreatiesector hoe waterbeheer anders en beter kan.

Rietland

Partners Cofrax, Thomas More Kempen, Aché Ligno architecten

Sectoren