InOpSys

Mobiele en modulaire waterzuivering op maat

Zowel de farmaceutische als de chemische industrie proberen steeds meer hernieuwbare grondstoffen te gebruiken in hun productieprocessen. De omschakeling van petroleum naar biomaterialen vereist niet alleen nieuwe conversieprocessen, maar ook meer flexibele, modulaire en zelfs mobiele installaties voor reactie en scheiding.

InOpSys speelt in op die nood. Het bedrijf bouwt mobiele en modulaire waterzuiveringsinstallaties (plants-on-a-truck) om toxisch afvalwater te verwerken bij farmaceutische en chemische bedrijven. Ze plaatsen de installatie ter plekke bij de klant om de nevenstromen te zuiveren. Uit die stromen, die anders vernietigd worden, haalt InOpSys zoveel mogelijk grondstoffen die de klant of een andere afnemer kan hergebruiken.

Met de mobiele installaties wil InOpSys de nevenstromen zo dicht mogelijk bij het productieproces verwerken. Doordat het niet langer nodig is om alle stromen te laten samenkomen in een gemeenschappelijke afvaltank en daarna te transporteren en centraal te verwerken, spaart de klant heel wat investeringen en (gevaarlijk) transport uit.

InOpSys bouwt de installaties modulair, zodat ze aangepast kunnen worden aan de behoeften van de klant. Zo kunnen de zuiveringsinstallaties ingezet worden voor de valorisatie van uiteenlopende nevenstromen op maat van de klant.

De afgelopen tijd kreeg de PFAS-problematiek in Antwerpen veel media-aandacht. De techniek die tot nu toe toegepast werd om PFAS uit water te verwijderen is niet voldoende en dat terwijl de ware omvang van het probleem steeds duidelijker wordt. Onlangs is InOpSys erin geslaagd om met een nieuwe techniek zelfs de moeilijkst te verwijderen PFAS uit het water te zuiveren. Na maandenlang labo-onderzoek, zijn de resultaten van de eerste testen in het BlueChem labo veelbelovend. De pilootinstallatie op de Oosterweelwerf van Lantis zal zogen voor een opschaling van het systeem.

Het adsorptiemateriaal kan bovendien hergebruikt worden, zodat de hoeveelheid afval van dit systeem beperkt blijft. Omdat de installatie zelf compact is, er minder materiaal nodig is en er een hogere concentratie PFAS verwijderd kan worden, blijven de kosten lager dan bij klassieke technieken.

InOpSys kan rekenen op de financiële steun van Stad Antwerpen. De laboratoria van InOpSys bevinden zich in BlueChem, een initiatief van essencia (de sectorfederatie van de chemie en life sciences) in samenwerking met stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO.

InOpSys

Partners Stad Antwerpen, BlueChem, Essencia, POM Antwerpen, VITO

Sectoren

Thema's

Organisaties