Circulair Textiel Labo

Een lokaal initiatief voor opschaalbare tekstielverwerking en levensduurverlenging

Het project ‘Circulair Textiel Labo’ werkt aan de lokale ontwikkeling van opschaalbare sorteer-, snij-, naai- en herstelconcepten voor het verwerken van textielreststromen. Hiervoor worden concrete circulaire cases rond levensduurverlenging uitgewerkt in samenwerking met alle actoren van de waardeketen, zoals designers, bedrijven, onderwijs, overheid en sociale economie.

De textielsector heeft een enorme impact op het milieu. Bedrijven hebben vaak niet de infrastructuur of de kennis om textiel op een circulaire manier te verwerken. Daarom onderzoekt het project ‘Circulair Textiel Labo’ hoe unieke praktische kennis uit circulaire pioniersprojecten verenigd kunnen worden om dit probleem aan te pakken.

De partners werken samen aan circulaire, low-impact oplossingen op lokaal niveau die later opgeschaald kunnen worden en die de levensduur van textiel kunnen verlengen. Uiteindelijk zullen de cases van dit project dienen als leidraad voor designers, merken, confectiebedrijven, maatwerkbedrijven en opleidingscentra.

Tijdens dit project krijgen scholen, start-ups, KMO’s en grote ondernemingen de kans om circulaire strategieën voor hun textielstromen concreet te behandelen volgens een businessmodel dat een toekomstige circulaire realiteit simuleert, zodat praktische circulaire kennis algemeen beschikbaar kan worden, productieprijzen haalbaar blijven en circulaire oplossingen rendabel en aantrekkelijk kunnen worden.

Meer informatie over dit project is beschikbaar via de website www.cilab.be/ctl

Foto door Fiona Murray op Unsplash.com

Time2Trace

Partners Decathlon Belgium, IVOC vzw, Creamoda, Studio Circulaire

Sectoren

Organisaties