Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulair en Veranderingsgericht Bouwen voor Ontwerpers

Een lerend netwerk voor slimme bouw

 

 
 

Wat als we bij de sloop van een gebouw niet meteen aan afval zouden denken, maar aan een rijk pakket grondstoffen en bouwproducten die vrijkomen voor hergebruik? Het kán, ten minste als ontwerpers die opportuniteit meteen in rekening zouden brengen van bij het concept van hun gebouwen. Mits het gebruik van de juiste bouwmaterialen en – concepten wordt elk toekomstig gebouw op die manier een mijn van te ontginnen recyclagemateriaal.

Deze innovatieve manier van denken heeft een gunstig effect op onze ecologische voetafdruk én jaagt vernieuwing aan bij zowel producenten, ontwerpers als bouwers. Het is dan ook niet te verwonderen dat de interesse rond circulair en veranderingsgericht bouwen groeit.

Opdrachtgevers van bouwprojecten schuiven het steeds vaker naar voor als prioriteit. Ontwerpers zien de mogelijkheden van circulair bouwen als een tweede poot binnen het duurzaamheidsdenken met betrekking tot gebouwen, naast de reeds goed ingeburgerde energie-eisen. Ze gaan op zoek naar kennis en goede praktijken. Onderzoekers en voorlopers hebben op dat vlak al veelbelovende stappen gezet, maar om van een échte cultuuromslag te spreken moet deze kennis op een bredere schaal verspreid worden.

Architectenorganisatie NAV en het TRANSFORM Research Team van VUB hebben als doel de kennis over circulair en veranderingsgericht bouwen onder de doelgroep van ingenieurs en architecten te verhogen en kennisdeling binnen deze doelgroep aan te wakkeren door de organisatie van een lerend netwerk waarin voorlopers en volgers elkaar kunnen ontmoeten.

Daarnaast worden ook een aantal acties opgenomen die gericht zijn op het sensibiliseren en informeren van de brede doelgroep van ingenieurs en architecten. Dit door de organisatie van twee infoavonden en het gebruik van de door architecten druk geconsulteerde informatiekanalen van NAV zoals de tijdschriften, eenmalige gedrukte thema-uitgaves, websites en digitale nieuwsbrieven.

  • Een startevent op twee locaties voor de brede doelgroep van ingenieurs en architecten
  • 8 bijeenkomsten van het lerend netwerk, telkens op twee locaties in een periode van 2 jaar
  • 2 tot 4 publicaties over veranderingsgericht en circulair bouwen
  • 60 architecten en adviserend ingenieurs die circulariteit in de praktijk brengen
  • 1 pocket “Circulair en Veranderingsgericht bouwen voor ontwerpers”
 
 

Netwerk Architecten Vlaanderen

Partners VUB Architectural Engineering

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?