Circulair en Veranderingsgericht Bouwen voor Ontwerpers

Lerend netwerk voor Circulair en Veranderingsgericht Bouwen

Wat als we bij de sloop van een gebouw niet meteen aan afval denken, maar aan een rijk pakket grondstoffen en bouwproducten die vrijkomen voor hergebruik? Het kán, als ontwerpers daarmee rekening houden van bij de start van hun concept en er wordt gekozen voor de juiste bouwmaterialen en -technieken. Die innovatieve manier van denken kan een gunstig effect hebben op onze ecologische voetafdruk en zet zowel producenten, ontwerpers als bouwers aan tot vernieuwing.

De interesse in circulair en veranderingsgericht bouwen groeit en opdrachtgevers van bouwprojecten schuiven het steeds vaker naar voren als prioriteit. Onderzoekers en voorlopers hebben al veelbelovende stappen gezet, maar om van een échte cultuuromslag te spreken, moet die kennis op een bredere schaal verspreid worden.

Daarom hebben architectenorganisatie NAV en het TRANSFORM Research Team van VUB het project Atelier Circulair opgericht. Het doel is tweedelig. Enerzijds willen we de kennis van architecten en ingenieurs over circulair en veranderingsgericht bouwen verhogen en kennisdeling aanwakkeren via een lerend netwerk waarin voorlopers en volgers elkaar ontmoeten.

Anderzijds willen we ook een aantal acties ondernemen die meer gericht zijn op het sensibiliseren en informeren van een bredere doelgroep ingenieurs en architecten, bijvoorbeeld via infoavonden of via artikels in (vak)tijdschriften, themauitgaves, websites en digitale nieuwsbrieven.

Download pdf bestand

Netwerk Architecten Vlaanderen

Partners VUB Architectural Engineering

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We organiseerden twee startevents waar bijna 300 architecten en ingenieurs kennis maakten met het concept circulair bouwen en inzicht verkregen in de basisconcepten, de Vlaamse context en de rol van de architect in dit verhaal.
  2. Via twee trajecten van ons lerend netwerk ‘Atelier Circulair’ konden telkens 30 architecten tijdens acht maandelijkse bijeenkomsten hun ervaringen delen rond circulair en veranderingsgericht ontwerpen én bijleren van experts ter zake.
  3. We brachten een pocket uit: ‘Circulair en Veranderingsgericht bouwen voor ontwerpers’. Het omvat een overzicht van verschillende ontwerpstrategieën, -kwaliteiten en -concepten en telt een aantal belangrijke inzichten van ontwerpers, onderzoekers en organisaties.
  4. We maakten een reportage waarin we drie inspiratieprojecten met circulaire bouwprincipes toelichtten: een internaat, een eengezinswoning en een kantoorgebouw.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Ondanks alle inspanningen om met technische oplossingen het circulaire potentieel te verbeteren, moeten we momenteel nog vaststellen dat er erg weinig materiaal in de kringloop blijft, door factoren die buiten de macht van de architect liggen.
  2. Veel technische normen zijn zeer gedetailleerd en specifiek, wat het hergebruik van tweedehands bouwmaterialen bemoeilijkt. Maar ontwerpers met oog voor opportuniteiten kunnen met de nodige creativiteit toch enkele materialen in de kringloop houden.
  3. Instrumenten die bouwheren en ontwerpers effectief ondersteunen om het circulaire potentieel van hun projecten te realiseren en daarover de dialoog te voeren, worden door hen warm onthaald.
  4. Circulair bouwen is een blijver. Het is een structurelere verandering dan de energie(r)evolutie van de vorige jaren: niet enkel de technische uitwerking van gebouwen verandert, maar ook de vorm van samenwerken, met nieuwe rollen en businessmodellen.
298 deelnemers infosessies
60 deelnemers Atelier Circulair
3.170 pockets verspreid
3.200 lezers vakpers bereikt

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Aangezien de vraag groot blijft vanuit onze doelgroep om informatie te krijgen over zowel de basisprincipes als de nieuwe ontwikkelingen binnen het circulair bouwen, hebben we besloten om in 2021 opnieuw een lerend netwerk te organiseren.

Ook blijven we inzetten op informatiedeling door middel van artikels en informatiesessies rond circulair bouwen.