Carbstone Innovation

Van CO2 naar baksteen

Carbstone Innovation NV is een kennisgerichte organisatie die werd opgericht om een duurzame oplossing te bieden voor minerale afvalstoffen. Hun technologie transformeert deze afvalstoffen tot grondstoffen, wat de uitstoot van het broeikasgas CO2 drastisch vermindert. Hiervoor hanteert Carbstone Innovation NV een methode die een totale recuperatie van grondstoffen en energie waarborgt. Het bedrijf richt haar pijlen vooral op de bouwsector, met grijze producten als straatklinkers en boordstenen, maar het produceert ook hoogwaardige, ijzersterke artikelen zoals tegels en dakpannen.