Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Babytheek

Een uitleensysteem voor babyspullen

 

 
 

Met dit project willen we het concept van de Babytheek, een uitleendienst voor babyspullen, uitrollen over heel Vlaanderen via de Huizen van het Kind. De brede verspreiding van de naam en het concept van de Babytheek zorgt voor herkenning en erkenning, en creëert een multiplicatoreffect. Hierdoor krijgt in eerste instantie een grote en groeiende groep jonge ouders en in tweede instantie iedereen die al dan niet tijdelijk een kind opvangt (groot- of pleegouders, familie, vrienden) toegang tot dit circulaire initiatief.

De Babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts kort nodig hebt. Of je nu klein woont, slechts enkele keren per jaar je nichtje op bezoek hebt, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder spullen… De Babytheek is het antwoord voor jonge gezinnen op zoek naar duurzaam babymateriaal.

  • Het verzamelen van kwaliteitsvolle en duurzame babyspullen die lang in omloop kunnen blijven (borstvoedingskussens, babybadje, babycook, wippertje, reiswiegje, co-sleeper …)
  • Jonge ouders in contact brengen met een concreet voorbeeld van gebruik in plaats van bezit
  • Het verkleinen van de afvalberg
  • Het bieden van een mogelijkheid om producten te testen (niet iedere baby vindt een draagzak fijn)
  • Het bieden van een oplossing voor mensen die klein wonen
  • Het creëren van een ontmoetingsplek voor jonge ouders

In dit project zullen we de specifieke werking van de Huizen van het Kind meenemen en een opstartpakket op maat opstellen voor Huizen van het kind. Dit opstartpakket bevat zeer concrete tips en een uitgebreid draaiboek over wat er komt kijken bij de opstart en openhouden van een Babytheek. Gedurende de loop van het project passen we dit opstartpakket aan met de praktijkervaringen van de verschillende opstartende babytheken.

Dankzij de intensieve begeleiding en overlegmomenten met de betrokken huizen van het kind tijdens de implementatiefase kunnen dan ook alle concrete leerlessen over het opstarten en openhouden van een babytheek meegenomen worden voor verdere verspreiding.

 
 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?