Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

The New Plastics Economy Initiative

Naar een circulaire economie voor kunststoffen

 

 

The New Plastics Economy is een initiatief van de Ellen MacArthur Foundation dat momentum wil creëren richting een circulaire economie voor kunststoffen.

Het initiatief brengt verschillende stakeholders samen om de toekomst van kunststoffen te herdenken en te herontwerpen. De eerste focus ligt op kunststof verpakkingen.

The New Plastics Economy initiative kiest uitdrukkelijk voor een systemische aanpak waarin samenwerken over de hele keten centraal staat: van grondstoffenproducenten over verpakkingsproducenten en gebruikers tot recyclagebedrijven. Het wil met een specifieke aanpak grote stappen vooruit zetten en fragmentatie van initiatieven tegengaan.

Vlaanderen Circulair is deelnemer aan het New Plastics Economy Initiative. We verkennen hoe Go4Circle, Essenscia, Federplast, Plarebel, VKC/Centexbel en Val-I-Pac met hun expertise kunnen bijdragen aan onze deelname.

Vlaanderen kan immers nogal wat troeven voorleggen. We zijn gerenommeerd voor onze fijnmazige inzamelsystemen van materialen en we lopen voorop in recyclingtechnologie.

New Plastics Economy Initiative

Partners van Vlaanderen Circulair:

The 3 ambitions

Het belang

De meeste kunststof-verpakkingen worden slechts één keer gebruikt. 95% van de waarde van dit verpakkingsmateriaal, wereldwijd goed voor zo’n 75 à 110 miljard euro per jaar, gaat zo verloren voor de economie.

De negatieve effecten voor economie, welzijn en de planeet - de ‘externaliteiten’ - van kunststof-verpakkingen worden geraamd op zo’n 40 miljard euro. In een business-as-usual scenario zouden de oceanen tegen 2050 (in gewicht uitgedrukt) meer plastics dan vissen bevatten, zou de kunststoffen-industrie 20% van de totale olieproductie verbruiken en verantwoordelijk zijn voor 15% van de jaarlijkse CO2-uitstoot.

Dit alles onderstreept hoe noodzakelijk de transitie naar een New Plastics Economy is.

Het belang

Rapporten

The New Plastics Economy Initiative bracht inmiddels twee rapporten uit.

The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics (2016)The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics (2016)
Dit rapport legt de steeds dringender uitdagingen van de huidige “lineaire” kunststof-economie bloot en biedt tegelijk een visie voor een globaal model waarin kunststoffen nooit afval worden – een New Plastics Economy.
Meer weten >
The New Plastics Economy: Catalysing action (2017)The New Plastics Economy: Catalysing action (2017)
Dit rapport stippelt een globaal actieplan uit om te evolueren naar 70% hergebruik en recyclage van kunststof-verpakkingen. Voor de overige 30% ijvert het plan voor fundamenteel herontwerp en innovatie. Dit plan wordt gesteund door 40+ leidinggevende bedrijven en overheden, waaronder Vlaanderen Circulair.
Meet weten >

Contact

Yolan Gielen

Facilitator Circulaire Economie
yolan@vlaanderen-circulair.be
+32 493 31 97 75

Dimitri Strybos

Facilitator Circulaire Economie
dimitri@vlaanderen-circulair.be
+32 492 15 04 24