Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
Green Deal Circulair Aankopen
GREEN DEAL

CIRCULAIR AANKOPEN

Iets voor jouw organisatie? Doe mee!

In het kort

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor die verandering. Met hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties immers circulaire producten en diensten een boost geven.

Greendeals.beDaarom werkt Vlaanderen Circulair in 2017, in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu aan een Green Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen. Met de Green Deal willen we binnen de twee jaar circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.

Wil je als organisatie je aankoopbeleid innoveren en aan de slag gaan met circulair aankopen? De Green Deal geeft je de kans. Ga het engagement aan en geniet van de begeleiding en zichtbaarheid die wij je bieden!

Frank Geets“Plots had ik een lumineus idee: en als we nu eens niét al onze meubelen weggooiden bij onze verhuizing?” 
Frank Geets – het Facilitair Bedrijf

 

Sebastien Lefèbvre“Grote veranderingen doe je stap voor stap.” 
Sebastien Lefèbvre – Stad Kortrijk

 

Didier Pierre“Mijn bedrijf heeft dringend concurrentie nodig.” 
Didier Pierre – Nearly New Office Facilities

 

David Leyssens“Begin niet aan circulair aankopen als je niet eerst een duurzaamheidstrategie hebt.”  
David Leyssens – The Shift

2 mei: werksessie

Op dinsdag 2 mei houden we een werksessie voor wie met de Green Deal aan de slag wil gaan.
meer info >
inschrijven >

9 mei: Change Lab (The Shift)

Op 9 mei organiseert The Shift voor haar leden een gelijkaardige werksessie over de Green Deal. Komt 9 mei je dus beter uit, en heb je een lidkaart van The Shift, dan kan je voor het Change Lab inschrijven.
meer info >

8 juni: Kick Off

Op 8 juni 2017 (late namiddag +/- 17u) lanceren we de Green Deal officieel, samen met minister Schauvliege. Alle deelnemende organisaties zijn van harte welkom. Meer info volgt.

Voordelen voor jouw organisatie

minder kosten

1. MINDER KOSTEN

Vaak weegt bij een aankoopbeslissing vooral de initiële aankoopprijs door. Bij circulair aankopen hou je echter veel meer rekening met de kosten die verbonden zijn aan de totale levensduur van het product of dienst (zoals bijvoorbeeld onderhoudskosten en afvalkosten). Door een goed beheer en een hoogwaardige bestemmingen aan het levenseinde van je activa, kan je bovendien een hogere restwaarde realiseren. Dergelijke overwegingen geven vaak een heel ander plaatje en maken echte winsten mogelijk.

meer zekerheid en comfort

2. MEER ZEKERHEID EN COMFORT

Je kan nog verder gaan en experimenteren met prestatiecontracten. Daarbij koop je het gebruiksrecht van goederen in plaats van de eigendom. Bekende voorbeelden zijn het huren van een kopieertoestel of het leasen van een wagen. Maar je kan het principe in theorie op zowat alles toepassen. Van tapijten, zonnepanelen en planten tot verlichting (koop lux per maand) en klimaatinstallaties (koop graden Celsius per maand) en zelfs bouwonderdelen (gebouwen als grondstofbanken, waarbij de leveranciers eigenaar blijven van de afzonderlijke bouwcomponenten).

Met prestatiecontracten krijgt je leverancier een stimulans om duurzaam materiaal te leveren - hoe degelijker, hoe minder onderhoudskosten en hoe meer winst voor hem. Je vermijdt ook plotse vervang- of herstelkosten. En je kan je investeringsbudgetten ontlasten en ze inzetten voor écht rendabele toepassingen. Je betaalt immers een huurcontract, niet de aanschaf van goederen.

meer mens en planeet

3. MEER MENS EN PLANEET

Circulair aankopen geeft concreet invulling aan de duurzaamheidsambities van jouw organisatie. Door meer inzicht te krijgen in je leveringsketen kan je duurzaamheidsclaims hard maken. Je bevordert hergebruik, de markt voor duurzame producten en reduceert afval en het vermijdt toxische stoffen.

2017 > Start Green Deal

We zien een Green Deal als een ideaal instrument om circulair aankopen op korte termijn een boost te geven. Het laat toe om met ondersteuning op maat bij bedrijven, lokale besturen en andere organisaties circulaire aankoopprojecten te bevorderen.

De Green Deal Circulair Aankopen wil de realisatie van opschaalbare en navolgbare circulaire projecten bevorderen. De aanpak van het netwerk is geïnspireerd op de Nederlandse Green Deal Circulair Inkopen.

De deelnemers worden begeleid door een groep faciliterende partijen die:

 • kennis en ervaring op het gebied van circulair aankopen delen en ontsluiten;
 • workshops en bijeenkomsten organiseren om deelnemers ervaringen te laten uitwisselen en hen te helpen bij de start en implementatie van circulair aankopen;
 • instrumenten, methodes en tools aanreiken die door de deelnemers kunnen worden gebruikt om circulariteit in te bouwen in aankoopprocessen;
 • lessen en ervaringen uit de verschillende pilootprojecten capteren en synthetiseren, en toegankelijk maken voor de deelnemers;
 • knelpunten en belemmeringen voor circulair aankopen inventariseren en proberen weg te werken (onder andere via overleg met betrokken overheidsinstanties, bedrijfsfederaties).

De engagementen van de deelnemers en de faciliterende partijen worden vastgelegd in een overeenkomst.

Voorwaarden voor deelname

Het ondertekenen van de Green Deal Circulair Aankopen betekent:

 • dat u zich actief engageert om twee circulaire aankooptrajecten op te starten tijdens het eerste jaar van de Green Deal (tussen juni 2017 en juni 2018);
 • dat u op het einde van het 2-jarig traject (juni 2019) kan aantonen dat u de principes van circulair aankopen heeft meegenomen in het aankoopbeleid en –strategie, in de aankoopprocessen, in de specificaties van de bestekken en in de concrete opvolging van de performantie van de leverancier;
 • dat u deelneemt aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk circulair aankopen opgezet door de faciliterende partijen;
 • dat u de kennis en ervaring die op het vlak van circulair aankopen wordt opgedaan in de aankoopprojecten uitdraagt (bvb. via eigen website, nieuwsbrief…) en deelt in het lerend netwerk.

Zowel bedrijven, lokale besturen, overheden als andere organisaties kunnen als aankoper deelnemen aan de Green Deal. 

Maar wat is dat? Circulair aankopen?

Circulair aankopen is de inzet van koopkracht om maximale positieve ecologische, sociale en economische impact doorheen de levensduur van producten, diensten en werken te bereiken. Het is een proces waarbij je verandering koopt: je zoekt oplossingen voor de steeds wijzigende en vaak tijdelijke behoeften van gebruikers binnen de organisatie. In plaats van steeds weg te werpen en te vervangen, probeer je dynamische en aanpasbare producten en oplossingen uit. Maximaal behoud van waarde van de aan te kopen producten, componenten en materialen staat daarbij centraal.

Circulair aankopen stimuleert een maximale samenwerking en co-creatie met alle actoren die kunnen bijdragen tot het sluiten van kringlopen in de keten. Met alleen je leverancier of afvalophaler sluit je immers geen kringlopen. Als het even kan, betrek je best ook de fabrikanten, designers, recyclers, herstellers, tweedehands opkopers... om afspraken te maken over alle levensfasen van een oplossing.

Mogelijke strategieën die door de aankoper kunnen worden toegepast zijn:

 • voor herbruikbaar materiaal kiezen;
 • voor biogebaseerd of biodegradeerbaar materiaal kiezen;
 • hergebruikte/opgewaardeerde/tweedehands goederen kiezen;
 • poolen en delen van middelen;
 • gebruiksgenot kopen in plaats van de goederen zelf;

Circulair aankopen = slim aankopen

Inspiratie nodig?

Contacteer ons

Dimitri Strybos

Veerle Labeeuw

Luk Lafosse

Bond Beter Leefmilieu
luk.lafosse@bblv.be

Bart Corijn

Leen Vandermeeren

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.