Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Samen werken aan circulaire economie in Vlaanderen

aan de slag › over ons ›

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

Buyer meets Supplier

Steunpunt Circulaire Economie

Om het beleidsrelevant onderzoek in het kader van de circulaire economie in Vlaanderen te stroomlijnen, werd binnen Vlaanderen Circulair het Steunpunt Circulaire Economie in het leven geroepen.

Meer weten >